Plastic Planet malý Válka Fit test Special Hobby malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký  

denní zobrazení: 26838 / today visits: 26838

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
6) 21.12.2004  -  Michal Dub    Ju-52 a poválečných ČSA
V LK 1995-96 vycházel seriál letecká doprava v Československu 1919-1992, takže hledat tam. A k tomu vycházely takové minipostery. Na tom miniposteru v LK 7/1995 je foto OK-TDI zezadu zprava (má nakládové dveře) a OK-ZBB doto zepředu zprava (dveře nejsou vidět). OK-ZDO je v Týcově knize o Dakotách na str. 237, foto zezadu zleva...

PS: Já zase uvítám jakékoliv foto na naše vojenské junkersy Ju-52
5) 21.12.2004  -  Jirka Brzobohatý    Ju-52 a poválečných ČSA
Právě Pajer uvádí, že ČSA nakoupila několik kusů z nové francouzské výroby (možná 3). Právě u nich předpokládám že by se mohly blížit té původní předválečné německé verzi, tj. bez velkých bočních nákladových vrat.
4) 21.12.2004  -  Pavel Klouček    Ju-52 a poválečných ČSA
Jo ta BBB byla i dříve uváděna jako pravděpodobně ex-ZBB, ale nebylo to jisté. Možná největší šance na čistě dopravní by byla u té francouzské ZCA/ZDO, protože to je asi už poválečná výroba.
3) 21.12.2004  -  Jirka Brzobohatý    Ju-52 a poválečných ČSA
To Pavel - dík. Jen tak z hlavy si pamatuji, že Pajer uvádí že tu Baťovu ZBB převzalo Bezpečnostní letectvo a létala s kódem OK-BBB.
Sháním totiž nějaké podklady na civilní Ju-52, kdysi jsem koupil čtvrtku od Revela v civilní verzi, ale moc se mi nechce dělat německou, proto se sháním po verzi ČSA. Ale potřeboavl bych fotky, protože třeba ta ZBA nebo i ta co je v Pajerovi má na pravém boku nákladové dveře, což model nemá.
2) 21.12.2004  -  Pavel Klouček    Ju-52 a poválečných ČSA
S fotkami teď nepomohu, ale tady je seznam Ju-52 u ČSA. S Pajerem jsem dosud neměl čas srovnat.

OK-ZBB Junkers Ju-52 3m v.č.111 Baťa Svit do 6.4.1949/potvrzeno i fotografií/, pak ČSA nebo velitelství bezpečn.letectva
OK-ZBC Junkers Ju-52 3m v.č.153 Baťa do 5.9.1946, Svitlet, ČSA
OK-ODH Junkers Ju-52/3m v.č.? 1946 až 1948 ČSA
OK-PCC/PDC Junkers Ju-52/3m v.č.36 rok výroby 1941 1945 až 1948 ČSA
OK-TCB/TDI Junkers Ju-52/3m v.č.6428 1946 až 1948 ČSA
OK-ZCA/ZDO Junkers Ju-52/3m v.č.139 1946 až 1948 provozovatel ČSA (vlatník Francouzský stát) úlet do Rakouska
1) 21.12.2004  -  Jirka Brzobohatý    Ju-52 a poválečných ČSA
Teď jsem se v poslední knížce od Pajera dočetl o používání Ju-52 u ČSA (roky 46-48), bohužel v knížce je jen jedna malá fotka civilní tetky, nemáte někdo nějaké další?
1  2  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1702144195.5348 forum