Eduard malý2 Plastic Planet malý Válka Plastic Planet malý 2
Fit test Attack malý Special Hobby malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velký

Eduard velký  

denní zobrazení: 23485 / today visits: 23485

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
11) 31.12.2021-12:06  -  kragh    zajímavý odkaz

Takže lze očekávat že se i u nás budou prodávat modely letadel Luftwaffe bez ventilátorů, VVS SSSR bez srpů a kladiv a možná i rudých hvězd a nápisů "Za Stalina" (dtto na technice), ve filmech z WW2 nebudou vlajky s hákošem atd.? To tu nebylo ani za toho tzv. socialismu. Pokrok holt nezastavíš Smajlik modelar

10) 30.12.2021-22:01  -  Hroch šumavský    zajímavý odkaz

Jiří! Je třeba vybrat si správné patrony - a ty hromadit..Smajlik modelar

9) 30.12.2021-21:35  -  Mirek    zajímavý odkaz

obávám se, že tu máme daleko horší ideologii než byl nacismus nebo komančové. To co padá z EU to člověk nechápe. LGBT+, meetoo a jiné vymyšlenost převzaté z USAi. Navíc ten rasismus naruby to by člověk blil. Jak jeden kolega prohlási: Svěz se v prdel obrátil a teď z něj padaj sračky.

8) 30.12.2021-21:17  -  jirka dominec    zajímavý odkaz

IMHO, byli jsme 40 let pod ruským vlivem, kde cokoliv německého je od ďábla. A potom 30 let pod (západo)německým vlivem, kde cokoliv WW II je od ďábla. Je 76(!) let po válce, už bychom si měli vybrat dalšího patrona.


Hrozba návratu nacismu mi opravdu nepřijde aktuální.

7) 30.12.2021-20:10  -  Hroch šumavský    zajímavý odkaz

Obávám se, strýčku Artuši, že si to ti skutečně mocní lidé budou všelijak ohýbat a zneužívat dle svých potřeb .


Chci se mýlit...

6) 30.12.2021-20:06  -  Hroch šumavský    zajímavý odkaz

To je zajímavé hlavně pro (ne)ziskovky systematicky rozeštvávající společnost, vychovávající naše děti k lásce k islámu - a hlavně - k nenávisti k vlastnímu kulturnímu prostředí, k národu, k vlasti, k rodině...


Neomarxisti si takto ponechávají otevřená zadní vrátka ke své zlovolné činnosti, která samozřejmě zahrnuje i likvidaci oponentury pod jakýmikoli záminkami.


 


 


(Těm, kteří to chápou se omlouvám ,  eurohujerům a všem dalším ,,nejlépe myslícím" lidem přeju mnoho štěstí!)

5) 30.12.2021-19:48  -  strýcArtuš    zajímavý odkaz

Máš pravdu, mám nějakou chybičku v SW, ale dohledal jsem. Bič na výrobce klaendářů, hrnků a triček s různými potentáty. Pokud půjde o modelařinu, tak by se asi dal aplikovat nový


§ 403b Zvláštní ustanovení o beztrestnosti


Podle § 403a není trestný ten, kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného vytvoří takové dílo za účelem vzdělávání, výzkumu, umění, podávání zpráv o aktuálních nebo historických událostech nebo k obdobným účelům.".


, neb modelařina není nic jiného než součast studia historických událostí. I za komoušů jsme to dokázali obhájit, že nejde o propagaci, ale o ukázku historie. I když ti dnešní...Smajlik modelar


 

4) 30.12.2021-18:27  -  Libor Malý    zajímavý odkaz

Dnešní Právo to uvádí přesněji. Pro našince je důležitá červeně vyznačená pasáž.


3) 30.12.2021-16:58  -  strýcArtuš    zajímavý odkaz

Škoda, že autor neuvádí konkrétní sněmovní tisk. A škoda, že v titulku zdůrazňuje pouze "nacistických", pokud to v trestním zákoníku časem bude, potom tato specifikace nebude a mělo by se to týkat symbolů všech hnutí směřujících...

2) 30.12.2021-11:53  -  Libor Malý    zajímavý odkaz

A bude vymalováno.

1  2  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1642708443.3773 forum