Mr.Paint Hájek Hobby Válka do 31.12.18
AMC do 31.12.18 Hauler do 31.05.2019 Plastic Planet do 31.12.2018 malý Fit test
Special Hobby malý HGW
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 


Special Hobby velký

denní zobrazení: 2184 / today visits: 2184

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 06.11.2017-16:43  -  KING TIGER    Lockheed C-5B Galaxy-pohled do krabičky

Rámečky:


A)B)C/D)E)
H)I/K)J)
L)
M)N)P)Transparentní díly:Obtisky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval výrobci firmě RODEN.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto setu.

1) 06.11.2017  -  KING TIGER    Lockheed C-5B Galaxy-pohled do krabičky
Roden 1:144

Kat.č.RO 330

Lockheed C-5B Galaxy


Lockheed C-5 Galaxy patří mezi největší americká vojenská letadla která kdy byla postavená. První let se uskutečnil v roce 1962, celkem bylo postaveno 131 strojů různých variant, z nichž mnohé zůstávají ve vojenské službě. C-5 se účastnila každého významného konfliktu od konce 20.století. (např. vietnamská valka, Yom Kippur 1973, první a druhá válka v zálivu, operace Trvalá svoboda v Afghánistánu 2001 a další) Mezi další operace patřily i humanitární mise v různých částech světa postižených rozsáhlými přírodními katastrofami. Do dnešního dne C-5 jedním z největších letadel na světě spolu s bývalým sovětským AN-124 a AN-225. Je to největší přepravní letadlo ze všech typů leteckých sil USA po půl století. Verze C-5B byla ve výrobě od roku 1985 do roku 1989, celkem bylo postaveno 50 kusů.


Výrobce přináší zmenšeninu modelu letadla v měřítku 1:144 v rozměrné krabičce s klasickým otvíráním. Uvnitř nalezneme rámečky ze šedého plastu, jeden s transparentními díly, obtiskový aršík a manuál. Rámečků je krabička vcelku plná. Rytí na povrchu je přiměřené k měřítku, jen směrem k hřbetu a k spodní části letadla má tendenci se ztrácet, v těchto částech bude potřeba jeho obnovení a podle manuálu i doplnění. Na povrchu hlavních dílů nalezneme lehkou "krupičku", kterou bude zapotřebí přebrousit. Otřepy nalezneme na některých dílech, ale ostrým skalpelem je snadno začistíme. Propadlá místa nalezneme na vrchních polovinách křídel "nad konstrukcí" klapek. Klapky, lze přilepit ve vytažené poloze nebo je ponechat zatažené. Poloviny trupu jsou řešeny v "jednom" celku, musíme si dát jen pozor při manipulaci s nimi abychom nezavadily o antény. Antény jsou vylisovány na obou polovinách trupu a hrozí jejich případné poškození nebo ulomení. Kokpit je řešen ve stavebnici jednoduše, sedačkami a přístrojovou deskou včetně zadní přepážky. Do interiéru kokpitu nebude příliš vidět, díky tomu je toto řešení dostačující. Nákladový prostor není ve stavebnici ztvárněn a ani nelze otevřít nákladové dveře. Transparetní díly jsou krásně čiré především díl pro kokpit. Manuál je přehledný a provede nás stavbou bez problémů. Obtisky jsou kvalitní a mají tenký krycí lak, na výběr máme z jednoho zbarvení:

Lockheed C-5B Galaxy, sn 86-0024, Air Mobility Command 82th AMW, 346th AWM, Travis Air Base, late 1990th


Náhled na krabičku a manuál

Manuál:1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711540342233.934 forum

Reklama: Hračky