Válka do 31.12.18 AMC do 31.12.18 Hauler do 31.05.2019
Plastic Planet do 31.12.2018 malý Fit test Special Hobby malý HGW
Mr.Paint Hájek Hobby
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 
Special Hobby velkýdenní zobrazení: 2133 / today visits: 2133

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 08.01.2018-17:29  -  KING TIGER    MiniArt T-54A Interior kit-pohled od krabičky

Rámečky:
Transparentní díly:
Leptané díly:
Obtisky:


Za poskytnutý model bych rád poděkoval dovozci, firmě Modelimex.
V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

1) 08.01.2018  -  KING TIGER    MiniArt T-54A Interior kit-pohled od krabičky
MiniArt 1:35

Kat.č. 37009

T-54A Interior kit


S novým šéfkonstruktérem, přišel i návrh na modernizaci 100 mm kanonu D-10T, svislou stabilizací STP-1 "Horizont". Nový kanon s označením D-10G byl umístěn do stávající věže. Na hlavni kanonu byla zkoušena úsťová brzda, nakonec však byla hlaveň opatřena ejektorem pro odvod spalin. Další modernizační prvky tanku, nyní s označením T-54A (Object 137G) zahrnovaly nový teleskopický zaměřovač T3-2A-22 pro střelce, infračervený periskop TVN-1 pro řidiče, radiostanici R-113, infrareflektor, další úpravy byli v motorovém prostoru (elektrické olejové čerpadlo, vzduchový filtr), přídavné palivové nádrže, automatický hasící systém a zařízení na překonávání vodních překážek na dně (OPVT-šnorchl). Tank T-54A byl do výzbroje sovětské armády přijat koncem listopadu roku 1954, první obrněná vozidla této varianty začala z výrobních hal podniku UVZ vyjíždět cca v březnu 1955 a ukončena byl v následujícím roce. Téměř současně byly zaváděny do výzbroje i velitelské tanky T-54AK, které měly navíc radiostanici R-112 a navigační zařízení TNA-2 a benzínový generátor AB-1-P/30. Velitelská varianta, měla o 5 kusů vezené munice pro kanon méně. V Polsku vyrobily v období let 1956-1964 v rámci licence cca 3000 tanků ve verzích T-54A a T-54AM. V Československu se tank vyráběl v rozmezí let 1957-1966, za tu dobu bylo vyrobeno 2480 T-54A a 120 velitelských T-54AK. Čína se taktéž podílela na produkci jmenované verze, ale pod označením Type 59. Šlo o téměř nezměněnou kopii a v letech 1961 až 1987 bylo vyrobeno cca  6000 kusů. Modernizované tanky později převzaly označení Type 69 a Type 80. Tanky v základní variantě T-54 se kompletovaly také v Pákistánu.Nová stavebnice od firmy MiniArt představuje tank T-54A v přebalu s kompletním interiérem. Krabička zaujme ikonickou kresbou z Vietnamu a zničenou M-113. Stavebnice je skutečně na technologické špičce. 3D zpracování s častým využitím vícedílných forem dává extrémní množství detailů. Některé detaily jsou na vrcholu možné zpracování. Uvnitř velké krabičky nalezneme velkou porci umělé hmoty, 968 z šedého plastu, 15 čirých součástí, 128 leptaných dílů a obtiskový aršík. Na jednotlivých dílech nenalezneme žádná propadlá místa, výrobce si dal práci s umístěním stop po vyhazovačích, tak abychom je snadno odstranily nebo je při stavbě zakryli. Stavebnice obsahuje kompletní interiér, který je z podstatné části skrytý. Bojový prostor můžeme odhalit vytočením věže nebo pomocí poklopů na věží. Motorovou část, lze ponechat otevřenou díky servisním poklopům. Pásy jsou standartě článkové s pěkným  detailem v podobě licích čísel. Povrch věže má jemně naznačenou strukturu odlévání, včetně jednotlivých svárů pro háky a jiné součásti. Leptanými díly vylepšíme interiér i exteriér, přínosem jsou především mřížky nad jednotlivé poklopy motorového prostoru. Obtisky jsou kvalitní, mají tenký krycí lak. Stavební návod je přehledný, stavbou modeláře provede bez problémů. Na výběr máme ze sedmi markingů:
1) 2nd Guards Mechanized Division of the Soviet army. Budapest, Hungary, 24-30 October 1956. (221)

2) 2nd Guards Mechanized Division of the Soviet army. Budapest, Hungary, 24-30 October 1956. (411)

3) 202 th tank Regiment of the Vietnam People´s Army. The inital phase of the operation "Nguyen Hue", April 1972.

4) Winter coloring of unidentified Guard units of the Soviet army, 50-60s.

5) 3rd Tank Battalion 68th Guard Tank Regiment of the 6th Guards Motor Rifle Division of the Soviet Army.

Checkpoint Charlie, Berlin, October 1961.

6) 2nd Guards Mechanized Division of the Soviet army. Budapest, Hungary, 24-30 October 1956. (823)

7) Coloration for the parade, an unidentified unit of the Soviet Army, 50-60s.Pohled na krabičku a manuál:

Manuál:
1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711540341984.2774 forum

Reklama: Hračky