Hájek Hobby Válka do 31.12.19 Hauler do 31.05.2019
Plastic Planet do 31.12.2018 malý Fit test Special Hobby malý
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 


Special Hobby velký

denní zobrazení: 4956 / today visits: 4956

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
3) 07.11.2018-09:33  -  Richard    Národní letecké legendy 2.11.2018

Musím říct sousedovi, že má tetu mezi stovkou oceněných. Bude mít radost! Smajlik modelar

2) 06.11.2018-21:49  -  Zdeněk Šebesta    Národní letecké legendy 2.11.2018

Zde    je  malé  fotografické   ohlédnutí  za  akcí. Děkuji  Petru  Kolmannovi  za  poskytnutí  fotografií. Jsou  mnohem  lepší  než  jsem   pořídil  já.


  


slavnostní  odhalení  křídla  slávy  provedli společně  kosmonauti  V.Remek a I.Bella


  


Jiří  Kobrle  a  Aleš  Knížek: 


Václav Vašek  a Oldřich Pelčák:


  


Eva Kaprasová: 


Vladimír Remek: 


Oldřich Pelčák: 


Ivan Bella : 


dcera Zdeňka Bedřicha: 


František Hlavnička a  organizátor  celé  akce  Vítězslav Klímek: 


Jaroslav Janda a Petr Lanči:    


    


křest  knihy - Václav Šorel , Petr Kolmann a Aleš Knížek:   


součástí  akce  bylo  letecké  ukázky  a průlety  dvojice  Gripenů:  


1) 04.11.2018  -  Zdeněk Šebesta    Národní letecké legendy 2.11.2018

Na  červnovém  Kit Saloonu Nymburk v Lysé, stejně  jako  na dalších  leteckých  a modelářských  akcích od května do září a také na internetu byla možnost hlasovat v anketě o 100 čs. leteckých osobností století. Vybíralo se celkem z 280 jmen, která navrhla 29 členná komise odborníků z obou zemí. Realizace se ujala firma AEROTEAM a vše vyvrcholilo 2.11. slavnostním vyhlášením a odhalením tzv. křídla slávy se jmény všech 10 osobností. Akce se odehrála v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, kam se sjela většina z žijících vybraných osobností. Musím říci, že takové množství leteckých legend na jednom místě se už asi nikdy neuvidí a tak šlo o zcela vyjímečný zážitek.


  


Zde  je  seznam   100   vybraných  leteckých  osobností :

 


Současně  bylo  vyhlášeno   šest  nejpopulárnějších   československých  letadel  uplynulého století. První  místo   získal  Let L-13 Blaník.


  


Na ceremoniálu  bylo  také  uděleno   celkem 6  cen    firmy  AEROTEAM  za  zásluhy   o  udržení a rozvoj tradiční  česko-slovenské značky.


  


Jedna  z nich  zamířila také  do oblasti  plastikových  modelů  a získal ji Petr Muzikant   za   oživení  značky  Kovozávody  Prostějov. Na místě  se  sešli  i spolupracovníci   KP , kteří  jsou  stále  u  toho - pánové    Václav Šorel,  Jaroslav Velc  a Slavomír Goldemund :


Na  akci   proběhl  také  slavnostní  křest  dvou  knižních  novinek    věnovaným  100  letům  čs. letectví .


První  z  nich   je kniha  Vzduch  je naše moře  autorské  trojice  Šorel- Kocián -Kolmann.  Základem  je celkem 45  komiksových  příběhů   ztvárňující  jednotlivé kapitoly  našeho letectví  od  počátků  létání  až  po Gripeny. Vše  doplněno  řadou  dobových  fotografií a  velkoformátových  bokorysů  na celkem 310  stranách :

Druhou  je  kniha  Petra Kolmanna- Malé  nahlédnutí  do století  československého letectví.  Vydáno  firmou Aeroteam. Na  192  stranách  nalazneme   průřez  stoletou  historií  našeho letectví . Těžištěm  publikace  je  velké  množství dobových  fotografií  a bokorysů  letadel  :
 


  

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711553052795.9117 forum

Reklama: Hračky