Special Hobby malý Eduard malý2 Plastic Planet malý Válka
Plastic Planet malý 2 Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký  

denní zobrazení: 23049 / today visits: 23049

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
3) 12.01.2019-20:41  -  KING TIGER    MiniArt SU-122-54 Early type-pohled do krabičky

Rámečky:


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, firmě Modelimex.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

2) 26.11.2018-08:57  -  KING TIGER    MiniArt SU-122-54 Early type-pohled do krabičky

Rámečky:


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, firmě Modelimex.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

1) 26.11.2018  -  KING TIGER    MiniArt SU-122-54 Early type-pohled do krabičky
MiniArt 1:35

Kat.č. 37035

SU-122-54 Early typeSU-122-54 byl postaven na podvozku T-54. Vývoj započal v roce 1949, s cílem navrhnout nový stíhač tanků. Mezi lety 1955 a 1957 bylo postaveno 77 vozidel s malými rozdíly mezi výrobními sériemi (různá velitelská kupole atd.). SU-122-54 měl modifikovaný podvozek T-54 s malými mezerami mezi první, druhou a čtvrtou dvojicí kol a velká mezera mezi třetím, podobně jako T-62 a pevnou nástavbu. Ta obsahovala hlavní výzbroj v podobě kanonu ráže 122 mm M-62-T, pro které vozidlo neslo zásobu 32 nábojů. Druhotná výzbroj se skládala ze dvou těžkých kulometů KPVT, z nichž jeden byl umístěn jako protiletadlový kulomet v blízkosti velitelského poklopu a druhý byl namontován koaxiálně s kanonem. Vozidlo neslo 600 nábojů pro oba kulomety. Kanon měl odsavač kouře, ačkoli některé vozy byly postaveny bez tohoto zařízení. SU-122-54 byl zřídka k pozorování během jeho služby v padesátých a začátcích šedesátých let a stal se všeobecně znám pouze teprve po upravě na ARV verze, ty byly k viděny během průvodů na Rudém náměstí v 70. letech s odstraněnou hlavní výzbrojí. V roce 1954 byl na SU-122-54 experimentálně testován silnější kanon ráže 122mm M-62S, ale tato verze nedosáhla sériové výroby.

Poměrně rozměrná krabička s krásnou kresbou obsahuje celkem 49 rámečků ze světle šedé hmoty, dva s čirými díly, papírovou obálku s větší leptanou planžetou, obtiskový aršík a manuál. Model neobsahuje kompletní interiér, to určitě ocení někteří modeláři. Novinka se vyznačuje vysokou úrovní detailů, které vznikly za pomocí 3D zpracování, které lze zhlédnout na poslední straně manuálu a více-dílných forem. Některé díly jsou na hranici možného zpracování, i díky své velikosti nebo složitosti při výrobě. Po prohlédnutí rámečků jsem nenalezl žádné propadliny na povrchu ani otřepy na jednotlivých dílech. Výrobce si dal práci s umístěním stop po vyhazovačích, tak abychom je snadno odstranily a nebo zakryli při stavbě. Torzní tyče lze ponechat pohyblivé nebo pevně nastavené pomocí speciálního dílu.

Pohyblivost, ale ztratí s pevně nalepenými články pásů, které nemají samostatně řešené čepy, tak jako u některých posledních stavebnic modelu tanků T-55. Při stavbě máme na výběr ze dvou variant hnacích a napínacích kol. Vlečná lana nejsou součástí stavebnice, výrobce pouze vyrobil jejich koncovky. Je zapotřebí si je buď uplést svépomocí nebo zakoupit od některého výrobce doplňků, např. od Euroky (LH 04). Interiér lze z větší části odkrýt i když není součásti stavebnice, většinu poklopů lze ponechat otevřených. Drobné detaily nalezneme na přiložené leptané planžetě, součástí jsou i mřížky nad motor. Manuál je přehledný a provede nás stavbou bez problémů, jen je potřeba před samotnou stavbou se rozhodnout jaký konkrétní stroj budeme stavět. Manuál obsahuje i podložku, kterou jenom vystřihneme a případně použijeme při výstavě. Obtisky jsou kvalitní, mají tenký krycí lak a nabízejí výběr ze tří zbarvení z toho jedno v zimní kamufláži.


Náhled na krabičku a manuál:Manuál:

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1675545424.5324 forum