Hájek Hobby Hauler do 31.05.2019 Plastic Planet do 31.12.2018 malý
Fit test Special Hobby malý Hájek Hobby
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 
Special Hobby velkýdenní zobrazení: 4616 / today visits: 4616

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 10.03.2019-17:22  -  KING TIGER    MiniArt BM-8-24 Self-Propelled Rocket Launcher-pohled do krabičky

Rámečky:


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, firmě Modelimex.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

1) 17.02.2019  -  KING TIGER    MiniArt BM-8-24 Self-Propelled Rocket Launcher-pohled do krabičky
MiniArt 1:35

Kat.č. 35234

BM-8-24 Self-Propelled Rocket LauncherT-60 byl výsledkem pokračujícího vývoje lehkých tanků, které začalo dlouho před WWII. První práce započali v roce 1938 jako pokus nahradit T-26, T-40 a neúspěšné projekty T-46 a T-50. Základní konstrukce byla dokončena za pouhých patnáct dní. I přes velký počet vyrobených kusů nebyl moc oblíbený, během bojů jich mnoho padlo do rukou německých jednotek. Často byl s oblibou využíván jako nosič munice nebo tažný traktor. Pro slabé pancéřování, slabou výzbroj a špatný výkon byl nebezpečný spíše pro své osádky než pro protivníka, Těžké ztráty v bojích s německými tanky mu přinesly přezdívku bratrskaja mogila na dvojich, doslova "bratrský hrob pro dva". Jedním z mnoha využití podvozku tohoto tanku byla i instalace neřízených raket Katyusha, tuto kombinaci modelářům přináší právě ukrajinský výrobce MiniArt.Krabička s pěkně propracovanou kresbou na vrchním díle obalu, uvnitř ukrývá 52 rámečku ze světle-šedé hmoty, jeden s transparentními díly, leptanou planžetu a obtiskový aršík. Stavebnice využívá základní část tanku (podvozek) z již dříve vydaného modelu T-60. Model obsahuje kompletní interiér, to určitě ocení někteří modeláři. Novinka se vyznačuje vysokou úrovní detailů, které vznikly za pomocí 3D zpracování a více-dílných forem, tak jak je u všech novinek standardem. Některé díly jsou na hranici možného zpracování, i díky své velikosti nebo složitosti při výrobě. Po prohlédnutí rámečků jsem nenalezl žádné propadliny na povrchu ani otřepy na jednotlivých dílech. Jen na kolech bude potřeba začistit stopy po dělící rovině forem. Výrobce si dal práci s umístěním stop po vyhazovačích, tak abychom je snadno odstranily a nebo zakryli při stavbě. Interiér lze z větší části ponechat otevřený, díky množství různých revizních poklopů. Drobné detaily nalezneme na přiložené leptané planžetě, která je balena v menší papírové obálce. Mezi menšími leptanými díly je i velká mřížka nad ventilátor motoru. Konstrukce raketometu se skládá z množství detailně zpracovaných dílů. Manuál radí, které díly by se neměli lepit, aby byl případně pohyblivý. Lze si tak v průběhu stavby zvolit v jaké poloze se bude nakonec nacházet. Jako bonus jsou přiloženy dvě dřevěné přepravní bedny pro rakety. Obě mají jemně naznačenou strukturu dřeva a lze do obou umístit po čtyřech raketách. Celek je vhodný jako doplněk pro případné diorama. Manuál je přehledný a provede nás stavbou bez problémů, součástí je i barevný rozcestník pro několik výrobců barev, který usnadní práci s hledáním potřebného odstínu. Obtisky jsou kvalitní, mají tenký krycí lak a nabízejí výběr ze čtyř zbarvení z toho jedno v zimní kamufláži. Mezi obtisky jsou i označení pro jednotlivé rakety a přepravní bedny.- Red Army. South-Western Front, May-July 1942.

- Red Army. The Don Front, December 1942.

- Red Army, Southern Front, summer 1943. Fighting vehicle painted in a sand colour.

- Unspecified unit of the Red Army, 1942 to 1944


Náhled na krabičku a manuál:Manuál:1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711558408497.9293 forum

Reklama: Hračky