Válka Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 170116 / today visits: 170116

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 12.06.2019-13:56  -  KING TIGER    ICM Leichttraktor Rheinmetall 1930-pohled do krabičky

Rámečky:


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.
V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

1) 12.06.2019  -  KING TIGER    ICM Leichttraktor Rheinmetall 1930-pohled do krabičky
ICM 1:35
Kat.č. 35330
Leichttraktor Rheinmetall 1930

Po skončeni první světové války bylo Německo omezeno ve vývoji vojenských prostředků, mezi nimi byly i tanky a obrněná vozidla. V první polovině roku 1928 vznikl předběžný požadavek na tank s plně otočnou věží vyzbrojenou kanonem ráže 37mm spřaženého společně s kulometem ráže 7.92mm. Tank měl být poháněn motorem o výkonu 60 koní. Maximální rychlost se měla podle parametrů pohybovat po silnici okolo 40 km/h a v terénu 20 km/h.
Němci testovali prototyp tanku v Sovětském svazu pod smlouvou Rapallo - dohodnutou mezi SSSR a Německem v roce 1922, následně sepsanou pod vysokým utajením a bezpečností. Testovací zařízení používané od roku 1926 do roku 1933 bylo pojmenováno Panzertruppenschule Kama, nacházelo se poblíž Kazanu v Sovětském svazu. Tato lokalita byla společným zkušebním zázemím a cvičištěm Rudé armády a Reichswehru.
Novinka udělala určitě radost mnoha modelářům i hráčům World of Tanks, kde s tímto tankem začínáme v německé vývojové větvi. Předlohu nikdo z tradičních výrobců ve svém výrobním programu doposud nenabízel. Vše je zabaleno do krabičky s pěknou kresbou na vrchní díle obalu. Výlisky jsou baleny v "samostatné" krabičce s výklopným víčkem. Po otevření na nás čeká pět rámečků ze světle šedé hmoty, jeden s transparentními díly, gumové pásy, manuál a malý obtiskový aršík. Z hlediska kvality stříkaných dílů se jen potvrzuje, že ICM je v současnosti ve zvládnutí technologie opravdu špičková firma. Plastové výlisky jsou čisté, bez otřepů, i stop po vyhazovačích je poskrovnu nebo snadno odstranitelných, což je příjemné zjištění u každé stavebnice. Povrchové detaily jsou ostré, jemnou dělící rovinu najdeme na menších kolech, ale nic hrozného s čím si neporadí ostrý skalpel. Poklopy pro motor a posádku můžeme ponechat zcela otevřené, ale interiér v modelu nenalezneme. Interiéru věže je z části zastoupen závěrem kanonu a kulometu. Možná někdo z výrobců na tuto skutečnost zareaguje a vydá resinovou sadu s interiérem.
Slabou stránkou modelu je, že výrobce zapomněl naznačit protiskluzový povrch na blatnících, který je patrný na fotografiích. Je to detail, kterého si hned všimneme a pro výrobce leptů ideální šance na nápravu. Trochu netradičně vypadající výfuk je kvalitně zpracovaný i s naznačeným zahloubením na konci. Pásy jsou z černého vinylu, každý se skládá ze dvou kratších segmentů. To určitě není zcela šťastné řešení, ale pro modeláře, který staví model jen čistě z krabičky je toto řešení dostačující. Je možné, že se dočkáme i alternativní náhrady od některého výrobce doplňků pro náročnější modeláře. Manuál je přehledný a provede nás stavbou bez problémů. Obtisky jsou kvalitní, mají tenký krycí lak a nabízejí výběr z jednoho stroje, naznačené kříže aplikovat můžeme nebo i nemusíme, jak nás upozorňuje manuál:
- Leichttraktor Rheinmetall, Germany, 1930 - nepodařilo se mi dohledat fotku, kde by bylo vidět na tanku namalované kříže.Náhled na krabičku a manuál:


Manuál:
1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1716896511.2326 forum