Hájek Hobby do 14.9.19 Carius
Válka do 31.12.19 Plastic Planet do 31.12.2019 malý Fit test Special Hobby malý
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 


Special Hobby velký

denní zobrazení: 15378 / today visits: 15378

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
7) 13.08.2019-08:10  -  Jirka Brož    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019
Na základě žádostí byly doplněny tyto kategorie

E3 - letadla s lanovým výpletem 1:39 a větší (1:32,1:24)
PB - plachetnice ( všechna měřítka)
 


6) 05.08.2019-10:09  -  Jirka Brož    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019

Děkuji Pavle.  V podstatě jsem musel celé propozice znovu naformátovat před vložení a toto mi uniklo.

5) 05.08.2019-08:45  -  Pavel Klouček    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019

jirko ten odstavec utrpěl formátováním:


Hobby:  0,- Kč


Masters: 0,- Kč  členové SMČR (členský průkaz se známkou pro r. 2019), členové zahraničních IPMS (platný členský průkaz)


200,- Kč  ostatní


 


Tj. pouze nečlen SMČR, který se chce zúčastnit Masters, zaplatí 200,- Kč, tj. cenu roční známky. Zbytek zadarmo.

4) 05.08.2019-07:22  -  jirka dominec    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019

Nechápu odstavec "startovné" (OK, dokazuje to jen moji nechápavost, ale třeba nejsem sám)

3) 05.08.2019-07:09  -  Jirka Brož    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019

Dovolím si citovat z propozic:


 


On- line registrace spuštění měsíc před zahájením soutěže, tj. 27. 8. 2019 v 00:00 hod


 


toto platí i pro sigy. Musíte ještě chvíli vydržet. Pokud máte ale  potřebu se přihlásit předem, kontaktujte mne na adrese


 


j.broz#eduard.cz


 


 

2) 04.08.2019-23:05  -  Martin "moloko" Mígl    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019

http://edaysig.ipmscze.eu/ - nefunkční odkaz?

1) 04.08.2019  -  Jirka Brož    E-day 2019 a Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství pro rok 2019

E Day 2019 – 19. ročník
a Mistrovství České republiky seniorů s mezinárodní účastí


v kategoriích


-„Masters“ bodovací soutěž plastikových modelů dle pravidel SMČR

-„Hobby“ porovnávací soutěž plastikových modelů dle pravidel SMČR


Lysá nad Labem  27 - 28. 9. 2019
Výstaviště Lysá nad Labem, Čapkova ul. – vchod Jih
Pořadatel: EDUARD M.A. a Svaz modelářů České republiky (SMČR)
Pověřený klub:  Spolupracující kluby: Kluby plastikových modelářů a jednotlivci z celé ČR Funkcionáři soutěže:
Ředitel soutěže „Masters“:
Sportovní komisař „Masters“: Petr Filip
Ředitel soutěže „Hobby“: Ing. Jiří Fiala
Technický ředitel soutěže: Ing. Luboš Kuna
Rozhodčí:  nominování Předsednictvem KSPlM SMČR


Instrukce a startovní podmínky pro soutěžící / vystavující :


1. Startovné: Hobby:  0,- Kč  Masters: 0,- Kč  členové SMČR (členský průkaz se známkou pro r. 2019), členové zahraničních IPMS (platný členský průkaz) 200,- Kč  ostatní


2. Registrace:


-Pro registraci do soutěže důrazně doporučujeme on - line registraci. Přihlašování na místě bude zatíženo nutností platit registrační poplatek a při zpracování registrace budou upřednostňováni on-line přihlášení modeláři a zahraniční účastnící. Pokud svůj model soutěžící nepřihlásí online, vystavuje se riziku delšího čekání u přejímky modelů.
- Registrace online 0,- Kč
- Registrace na místě 100,- Kč
z poplatku jsou vyjmuty osoby mladší 18-ti let, studenti, důchodci a držitelé ZTP) Za zařazení modelu do odpovídající soutěžní kategorie odpovídá soutěžící. V případě chybného zařazení nemusí být model hodnocen.


3. Časy registrace:

On - line registrace bude probíhat na adrese: http://eday.ipmscz.eu/
On - line registrace spuštění měsíc před zahájením soutěže, tj. 27. 8. 2019 v 00:00 hod 
On - line registrace soutěže „Masters“ bude uzavřena 27. 9. 2019 v 12:00 hod 
On - line registrace soutěže „Hobby“ bude uzavřena 28. 9.2019 v 05:00 hod 
Registrace na místě bude otevřena v pátek 27. 9. 2019 od 15:00 do 19:00 
V sobotu 28. 9. 2019 se bude možné registrovat ve výjimečných případech a pouze do soutěže „Hobby“ od 8:00 do 10:00 

Předčasné odebrání modelu:


je možné POUZE v části „Hobby“ a pouze po dohodě a se souhlasem zástupce pořadatele EDUARD M. A. (pan Karel Padár) s podmínkou složení finanční částky 200 Kč za modeláře. (apelujeme na slušnost vůči všem návštěvníkům a hostům, rovněž tak k pořadatelům akce, aby k tomuto docházelo skutečně pouze v nejnutnějších případech). U kategorií „Masters“ je předčasné odebrání modelu nepřípustné.


4. Přihlášky do klubových prezentací a SIG, rezervace stolů, evidence
On - line registrace: [url]http://edaysig.ipmscze.eu/[/url] od 1. 8. do 22. 9. 2019


Program soutěže


Pátek 27. 9. 2018
15:00 - 19:00 přejímka modelů
19:00 - 22:00 bodování kategorií „Masters“
22:00 uzavření prostorů pro soutěžící a vystavující


Sobota 28. 9. 2018
08:00 - 10:00 přejímka modelů pouze pro „Hobby“
08:00 - 12:00 bodování kategorií „Masters“
09:00 otevření výstavního prostoru pro veřejnost, prezentace klubů a SIG, workshopy, doprovodný program.
10:00 - 13:00 hodnocení kategorií „Hobby“
12:00 vyvěšení předběžných výsledků kategorií „Masters“
12:15 - 12:30 čas na podání protestů pro kategorie „Masters“


12:30 - 13:30 řešení případných protestů v kategoriích Masters, zpracování výsledků
14:00 vyvěšení konečných výsledků kategorií „Masters“
16:00 začátek slavnostního vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen
18:00 závěr soutěže a uzavření prostoru výstavy pro návštěvníky
19:00 uzavření prostorů pro soutěžící a vystavující


1. Věkové kategorie:


-Mladší žák (Pupil, U12) rok narození 2007 a mladší
-Starší žák (Young, U 15) rok narození 2006, 2005, 2004
-Kadet (Cadet, U 18) rok narození 2003, 2002, 2001
-Senior (Adult) rok narození 2000 a starší 2.


2.Počty modelů:


Kategorie „Masters“: počet modelů od jednoho modeláře je omezen na jeden model do kategorie. K modelu je nutno doložit minimálně stavební návod viz [url]http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacichsoutezi/[/url].
Kategorie „Hobby“: počet modelů od jednoho modeláře není omezen. K modelu není nutno doložit dokumentaci


3. Hodnocení modelů:Kategorie „Masters“:


-hodnocení modelů dle platných Pravidel, podrobněji viz [url]http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacich-soutezi/[/url]. 
-Nesejde–li se v dané kategorii „Masters“ minimální požadovaný počet modelů (tři modely od tří různých modelářů) bude vyhodnocena, ale nebude udělen titul Mistr ČR a nebude provedena nominace do zahraniční reprezentace. 
-Kauce při protestu je stanovena na 200 Kč.


Kategorie „Hobby“:


-hodnocení modelů dle platných Pravidel, podrobněji viz [email]http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-porovnavacich-soutezi/[/email] 
Pokud se modelář účastní v kategoriích „Hobby“ s více modely ve stejné kategorii, oceněn bude vždy pouze nejlépe umístěný model. To znamená, že v jedné kategorii může modelář získat pouze jednu cenu. 
-Kategorie „Hobby“ seniorů je možné sloučit, nesejde–li se v kategorii minimální požadovaný počet modelů (tři modely od tří různých modelářů). 
-Kategorie „Hobby“ mládeže budou vyhodnoceny, i když se v nich nesejde minimální požadovaný počet modelů (tři modely od tří různých modelářů). Je ale možné sloučení věkových kategorií daného druhu při nesplnění minimálního počtu modelů. 
-Protesty se nepřijímají, je však možné vznést dotaz na ředitele soutěže „Hobby"


4. Ocenění modelů a modelářů:

Kategorie „Masters“: 


-Modeláři na 1. až 3. místě obdrží medaili SMČR, diplom a plaketu od pořadatele. 
-Nejlépe umístěný modelář v každé dostatečně obsazené kategorii získává titul mistra ČR 
-Dle nominačního klíče budou modeláři z příslušné kategorie nominováni na účast v zahraniční reprezentaci s finančním příspěvkem (SCALEMODELWORLD 2019, Telford, UK). Podmínkou je členství v SMČR. Kategorie „Hobby“:
-Vyhodnocení modeláři obdrží diplom a plaketu od pořadatele. V kategoriích mládeže navíc věcnou cenu.


Soutěžní kategorie


„Masters“ – Bodovací soutěž dle pravidel SMČR


Senioři (Adult, MS)


I. modely letadel
I.a Letadla 1:39 a větší        (1:32, 1:24)
I.b      Letadla 1:40 až 1:60         (1:48, 1:50)
I.c      Letadla 1:61 až 1:87       (1:72, 1:87)
I.d Letadla 1:88 a menší       (1:100, 1:144)


II. modely pozemní bojové techniky
II.a     Vojenská technika 1:39 a větší      (1:32, 1:35)
II.b Vojenská technika 1:40 až 1:50      (1:48)
II.c  Vojenská technika 1:51 a menší      (1:72, 1:87)


III. modely pozemních civilních dopravních prostředků
III.a    Civilní technika 1:19 a větší         (1:16, 1:12, 1:6)
III.b   Civilní technika 1:20 a menší       (1:25, 1:35, 1:87)


IV. diorámy
IV.a  Diorámy s letadly        (všechna měřítka)
IV.b  Diorámy s pozemní technikou     (všechna měřítka)


VI. plavidla 
VI.a  Hladinová plavidla 1:500 a větší      (1:350, 1:200, 1:35)
VI.b  Hladinová plavidla 1:501 a menší      (1:700, 1:1000)  
VI.c  Ponorky


„Hobby“ – Porovnávací soutěž dle pravidel SMČR


Mladší žáci (Pupil, U12)


10 Letadla 1:61 a menší       (1:144, 1:72)
11  Letadla 1:60 a větší       (1:48, 1:32)
12  Vojenská technika 1:51 a menší     (1:87, 1:72)
13  Vojenská technika 1:50 a větší     (1:48, 1:35)
14  Diorámy         (všechna měřítka)


Starší žáci (Young, U15)

15  Letadla 1:61 a menší       (1:144, 1:72)
16  Letadla 1:60 a větší       (1:48, 1:32)
17  Vojenská technika 1:51 a menší     (1:87, 1:72)
18  Vojenská technika 1:50 a větší     (1:48, 1:35)
19  Diorámy         (všechna měřítka)


Kadeti (Cadets, U18)


20  Letadla 1:61 a menší       (1:144, 1:72)
21  Letadla 1:60 a větší
22  Vojenská technika 1:51 a menší     (1:87, 1:72)
23  Vojenská technika 1:50 a větší     (1:48, 1:35)
24  Diorámy


Senioři (Adult, S)


Definice pojmů pro přihlášení modelu do správné kategorie :


„Rozkrytovaný“ model s otevřeným povrchem (motor, panely výstroje, zbraně, palivové vstupy, ostatní inspekční otvory, apod.
„Ready to Flight“ model může mít: otevřenou kabinu či vstupní otvory pro posádku, vychýlené ovládací prvky včetně klapek a slotů. Ostatní prvky musí být v zavřené poloze a to i v případě, že toto umožňuje stavební návod.


Modely letadel


A1  Letadla vrtulová 1:88 a menší     (1:100, 1:144)
A2  Letadla proudová 1:88 a menší     (1:100, 1:144)
B1  Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1:61-1:87    (1:72, 1:87)
B2  Letadla proudová „Ready to Flight“ 1:61-1:87   (1:72, 1:87)
BA  Letadla „Rozkrytovaná“ 1:61-1:87     (1:72, 1:87)
C1  Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1:40-1:60    (1:48)
C2  Letadla proudová „Ready to Flight“ 1:40-1:60   (1:48)
CA  Letadla „Rozkrytovaná“ 1:40-1:60     (1:48)
D1  Letadla 1:39 a větší       (1:32, 1:35)
E1  Letadla s lanovými výplety 1:61 a menší     (1:72, 1:144)
E2  Letadla s lanovými výplety 1:60 a větší     (1:32, 1:48)
F1  Vrtulníky        (všechna měřítka) 
G2  Dopravní letadla 1:/96 a menší     (1:100, 1:144)
G1  Civilní letadla ostatní       (všechna měřítka)


Modely pozemní bojové techniky


H1  Vojenská technika pancéřovaná 1:51 a menší (mimo H0)   (1:72, 1:100)
H2  Vojenská technika nepancéřovaná 1:51 a menší (mimo H0)  (1:72, 1:100)
I1  Vojenská technika 1:40 až 1:50      (1:48)
J1  Vojenská technika pancéřovaná 1:39 a větší    (1:32, 1:35)
J2  Vojenská technika nepancéřovaná 1:39 a větší    (1:32, 1:35)
JA  Vojenská technika „Rozkrytovaná“     (všechna měřítka)


Diorámy


K1  Diorámy s leteckou technikou      (všechna měřítka) 
K2  Diorámy s pozemní technikou     (všechna měřítka)  
KA  Viněty a ostatní diorámy       (všechna měřítka)


Modely pozemních civilních dopravních prostředků


L1   Automobily soutěžní       (všechna měřítka)
L2  Automobily osobní       (všechna měřítka)
LA  Automobily nákladní, kamiony a autobusy     (všechna měřítka)
M1  Motocykly civilní a soutěžní       (všechna měřítka)
N1  Technika a vozidla H0       (1:87)


Figury


O1  Figury 89mm a menší      (72mm, 85mm)
O2  Figury 90mm a větší       (100mm, 180mm)
OA  Busty          (všechna měřítka)


Modely plavidel


P1  Hladinová plavidla 1:501 a menší     (1:700, 1:1000)  
P2  Hladinová plavidla 1:500 a větší     (1:350, 1:200, 1:35)
PA  Ponorky         (všechna měřítka)

Ostatní


X1 – Sci-Fi a Fantasy        (všechna měřítka) 
Z1 – Jinam nezařaditelné       (všechna měřítka) 
VS – Vstupenka Trophy - kategorie pro vstupenkové modely z minulých ročníků E-Day


Ostatní Kluby plastikových modelářů (bez rozdílu příslušnosti), IPMS jiných států, organizace, firmy nebo jednotlivci mohou vyhlásit svou vlastní cenu nebo Trophy, kterou si sami vyhodnotí a cenu předají při vyhlašování výsledků.


[b]Dopravní a ostatní informace [/b]


Doprava automobilem:
Po dálnici D10, ve směru od Mladé Boleslavi sjezd č. 27 na Benátky n/J, Lysá n/Labem, ve směru od Prahy sjezd č.14 a dále dle objízdného značení.


Doprava vlakem:
S výhodou lze požít vlakové spojení, neboť nádraží Lysá nad Labem se nalézá cca 150 m od vchodu na výstaviště. Pokud se podaří zajistit mimořádné vlakové spoje, informace naleznete na webové stránce [url]http://www.eday.cz[/url].


Parkování vozidel:
Parkování motorových vozidel vystavovatelů a soutěžících je zajištěno na přilehlých placených parkovištích a v okolních ulicích. Pořadatel akce nezajišťuje ostrahu parkoviště.


Přístup nevystavující a nesoutěžící veřejnosti: Sobota dne 28. 9. 2019 od 09:00 hod. do 18:00 hod.

Případné organizační změny během akce si pořadatelé vyhrazují.

Aktuální informace, novinky, zajímavosti a další naleznete na stránkách [url]http://www.eday.cz[/url].


Ke stažení zde:


 


https://uloz.to/!d0gwSJDy8Spi/propozice-mcr-e-day-2019-lysa-20190724-pdf


 


 

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711566157436.0098 forum

Reklama: Hračky