Válka do 31.12.20 Plastic Planet do 31.12.2020 malý Fit test Special Hobby malý
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 
  Special Hobby velký

Plastic Planet velký   ArtScale velký

denní zobrazení: 16901 / today visits: 16901

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 12.01.2020-21:18  -  KING TIGER    MiniArt 1:35 Railway Non-Brake Flatbed 16,5t-pohled do krabičky

Rámečky:


       Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.
1) 12.01.2020  -  KING TIGER    MiniArt 1:35 Railway Non-Brake Flatbed 16,5t-pohled do krabičky
MiniArt 1:35

Kat.č. 39004

Railway Non-Brake Flatbed 16,5t
Přeprava různého nákladu a osob po železnici ve všech průmyslových zemích světa byla vždy velmi důležitá, ale ve válečném období byla tomuto procesu věnována zvláštní pozornost. Pro přepravu vojska a vojenského materiálu po železnici došlo ve větším měřítku především za WWI. V průběhu WWII se již stala standardem bez kterého se "moderní" armáda nemohla obejít. V průběhu obou válek vniklo mnoho různých typů vagonů určených pro přepravu, vojska, materiálu nebo techniky. Ukrajinský výrobce již v průběhu času vydal několik různých vagonů a mnoho doplňkových sad s železniční tématikou.Krabička má krásně provedenou malbu na vrchním dílu obalu. Z obalu se může modelář inspirovat, jaký model použít jako možný náklad. Uvnitř balení nalezneme 20 rámečků ze světle-šedé hmoty, menší leptanou planžetu, obtiskový aršík a manuál. S částí rámečků jsme se mohli setkat u modelu, kat.č. 35303 Soviet Railway Flatbed 16,5 - 18 tun, jedná se především o díly podvozku. Novinka se vyznačuje vysokou úrovní detailů, které vznikly za pomocí 3D zpracování. Některé díly jsou na hranici možného zpracování, díky své velikosti nebo složitosti při výrobě. Po prohlédnutí rámečků jsem nenalezl žádné propadliny na povrchu nebo otřepy. Výrobce si dal práci s umístěním stop po vyhazovačích, tak abychom je snadno odstranily a nebo zakryli při stavbě. Na většině dílů je ani nespatříme, především na základní konstrukci plošiny vagonu a na dřevěných bočnicích. Dřevěný povrch má krásně naznačený povrch dřeva, který je vhodný pro různé patinovací techniky. U bočnic si můžeme zvolit, zda je ponecháme ve sklopené nebo ve vztyčené poloze. V průběhu stavby je potřeba doplnit z domácích zásob menší řetízek, viz. stavební krok 22. Leptaná planžetě je vložena do malé papírové obálky, mezi díly nalezneme drobné detaily. Manuál je přehledný a provede nás stavbou bez problémů. Uvnitř manuálu je i barevný rozcestník pro několik výrobců barev, který usnadní práci s hledáním potřebného odstínu. Obtisky jsou kvalitní obsahují i různé popisky, mají tenký krycí lak a nabízejí výběr z osmi různých vagonů:

- Moscow-Vindavo.Rybinsk railway. 1892-1919.

- Unknown operator. Russian Empire, 1892-1919.

- Trans-Baikal Railway. Russo-Japanese War, 1940-1905.

- Southern Railway. Russian Empire, 1914-1915.

- Caucasian railway. Russian Empire, 19-1916.

- Unknown operator. Russian Empire, 1917-1918.

- Warsaw-Vienna (Warsaw-Bromberg Railway) 1918-1919

- Polish State Railways (PKP-Polskie Koleje Państwowe). Poland, 20-ies.

Náhled na krabičku a manuál:


Manuál:1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711597252809.2944 forum

Reklama: Hračky