Válka Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Plastic Planet velkýdenní zobrazení: 41293 / today visits: 41293

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 14.04.2020-16:59  -  KING TIGER    ICM 1:72 U-2/Po2VS-pohled do krabičky

Rámečky:Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.
1) 14.04.2020  -  KING TIGER    ICM 1:72 U-2/Po2VS-pohled do krabičky

ICM 1:72


Kat.č. 72243

U-2/Po2VSV roce 1927 byl v konstrukční kanceláři Nikolaje Nikolajeviče Polikarpova sestrojen prototyp dvouplošníku U-2 jako náhrada za cviční letoun U-1. Prototyp poprvé vzlétl v červnu 1927, pilotován byl M.M. Gromovovem. Letadla z předvýrobní série byla testována na konci roku 1928 a sériová výroba byla zahájena v roce 1929 v továrně č. 23 v Leningradu. Od začátku se U-2 stalo základním sovětským civilním a vojenským cvičným letounem. Další své využití našlo v dopravě a jako vojenské styčné letadlo. Za války sloužil U-2 jako spojovací, zásobovací a transportní letadlo pro raněné. Zvláště užitečné bylo pro zásobování sovětských partyzánů za frontovou linií. Během 2. světové války dostal U-2 výzbroj. Tyto letouny s názvem U-2VS byly úspěšně použity jako lehké noční bombardéry, pilotovány byly zejména ženskými posádkami. V roce 1944 po N.N. Po Polikarpovově smrti bylo letadlo přejmenováno na Po-2. Nízké náklady na výrobu a snadná údržba vedly podle některých zdrojů k produkci více než  40 000 letadel. Výroba v Sovětském svazu byla ukončena v roce 1953. Licenčně byl vyráběn i v Polsku.Novinka představuje zmenšenou stavebnici sovětského dvouplošníku U-2/Po2VS. Na vrchním díle obalu můžeme obdivovat krásnou malbu tohoto letadla. Výlisky jsou baleny v "samostatné" krabičce s výklopným víčkem, jak je u výrobce již standardem. Po otevření na nás čekají dva rámečky ze světle-šedé barvy, jeden menší s transparentními díly, manuál a v něm vložený obtiskový aršík. Rámečky jsou ze zcela nových forem, které nemají nic společného se stavebnicí vydanou v roce 2012, pod kat.č. 72241. Výlisky jsou čisté, bez otřepů, stopy po vyhazovačích jsou většinou na místech kde moc modeláře nepotrápí a to na vnitřních stranách některých dílů. Rytí na povrchu je příjemně jemné a detaily na povrchu jsou krásně ostré. Plátěný povrch obou křídel výrobce decentně naznačil. Kokpit je k měřítku modelu vybaven nadmíru dobře, zapotřebí bude jen doplnit poutací pásy. Náročnější modelář v budoucnu určitě sáhne po leptaných dílech, které vydá některý z výrobců doplňkových sad. Jednotlivé sestavy jsou navrženy logicky, a na první pohled nevidím žádnou komplikaci při jejich sestavování. Ve stavebnici je i zimní variant s lyžemi namísto klasického kolového podvozku. Na konci stavby je zapotřebí doplnit veškeré výplety a lanka pro ovládání letadla. V manuálu na straně 10 je jejich rozložení zakresleno, ale doporučuji si pomoci i fotografiemi dochovaných strojů. Transparentní díly jsou krásně čiré a přiměřené tloušťky. Rámeček je zabalen zvlášť v pevném PE sáčku pro jeho lepší ochranu před případným poškrábáním. Manuál je srozumitelný a provede nás stavbou bez problémů, díly které nevyužijeme výrobce dobře označil. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí lak. Na výběr máme ze čtyř různých strojů včetně jednoho stoje s lyžemi z roku 1942:

- U-2VS of the 213rd NBAD (Night Bomber Air Division), Summer 1943

U-2VS, Winter 1942

- Po-2SV of the 46th Tamansky GvNBAP, Spring 1945

- Po-2SV of the 2nd Polish NBAP <Krakow>. Lublin area, Summer 1944Náhled na krabičku a manuál:

Manuál:


1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1708929276.0935 forum