Fit test Special Hobby malý
Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
  Special Hobby velký

Plastic Planet velký  

denní zobrazení: 18054 / today visits: 18054

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 03.05.2020-22:00  -  KING TIGER    ICM 1:48 He 111Z-1 "Zwilling"- pohled do krabičky

Rámečky:

Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

1) 03.05.2020  -  KING TIGER    ICM 1:48 He 111Z-1 "Zwilling"- pohled do krabičky

ICM 1:48


Kat.č. 48260

He 111Z-1 "Zwilling"
He 111 Z (neboli „Zwilling“) vznikl spojením dvou středních bombardérů He 111H-6 k tažení masivního nákladního kluzáku Messerschmitt Me 321 nebo dvou kluzáků Go 242. Letouny byly propojeny novou sekcí křídla obsahující pátý motor.

Konfigurace motorů se skládala z pěti Junkers Jumo 211F, při plně zatíženém kluzáku Me 321 byly poněkud poddimenzované. Řešení se našlo v podobě přídavných raketových motorů, které byly následně odhozeny a snesly se na padáku k zemi, aby mohli být znovu použity. První pilot seděl v levém trupu a ze své kabiny ovládal všech pět motorů, řízení a podvozek své poloviny, druhý pilot ze své kabiny v pravém trupu ovládal řízení a podvozek své poloviny. V levé polovině byl ještě mechanik, střelec, a letovod, v pravém trupu byl vedle druhého pilota ještě mechanik a střelec. Výzbroj byla složena: 1x pohyblivý kanón MG FF ráže 20 mm v předním střelišti pravého trupu, 1x pohyblivý kulomet MG 15 ráže 7,92 mm v předním střelišti levého trupu, 1x pohyblivý kulomet MG 131 ráže 13 mm ve hřbetních střelištích obou trupů, 1x pohyblivý kulomet MG 15 ráže 7,92 mm ve spodních vanách obou trupů, 1x pohyblivý kulomet MG 15 ráže 7,92 mm v bočních střelištích v obou trupů. Později byly kulomety typu MG 15 nahrazeny účinnějšími kulomety MG 81 nebo MG 131.

Vyrobeno bylo celkem 12 letounů, 8 strojů bylo ztraceno v průběhu akcí nebo na zemi. He 111Z prokázal jistý úspěch, dokázal přepravit desítky zraněných a byl schopný vléct obří kluzáky Me 321, pro tento úkol byl i speciálně konstruován.

Ve výrobním plánu krom verze He 111Z-1 byly i další, He 111Z-2 a He 111Z-3. He 111Z-2 byl plánován jako bombardovací verze a He 111H-3 měl sloužit k průzkumu. Obě varianty měli vycházet z verze He-111Z-1, ani jedna z nich nebyla nikdy postavena.

Novinku výrobce zabalil do rozměrného obalu s pěknou kresbou na jeho horní straně. V něm jsou ukryty na sobě položené dvě pevné krabičky s výklopným víkem. Po jejich otevření na modeláře čeká 28 rámečků ze světle-šedé hmoty, 4 s transparentní díly, manuál a v něm vložený obtiskový aršík. Stavebnice využívá většinu univerzálních rámečků z dříve vydaných modelů He 111H, k nim přibyli dva zcela nové rámečky (H1/H2). Ty obsahují především díly pro nové střední křídlo spojující oba trupy a čtyři velké palivové nádrže. Výlisky jsou z přiměřeně tvrdého plastu, čisté, bez otřepů, stopy po vyhazovačích jsou povětšinou na místech kde moc modeláře nepotrápí a to na vnitřních stranách jednotlivých dílů. Rytí na povrchu je příjemně jemné, některé krytky mají i naznačeny nýty. Model v základu obsahuje pět kompletních motorů, které může nebo nemusí modelář rozkrytovat. K nim pak postačí doplnit jen potřebné rozvody.Přes prosklení obou kokpitu je do jejich interiéru dobře vidět, zde oceníme doplňky od různých výrobců, především poutací pásy. Interiér má naznačenou základní vnitřní konstrukci trupu včetně radio vybavení a zásobníků. Podvozkové šachty jsou v základu vybaveny nadmíru dobře, zapotřebí bude jen doplnit rozvody elektroinstalace a hydrauliky. Transparentní díly jsou krásně čiré a přiměřené tloušťky, horní překryt kabiny (E-12) lze ponechat otevřený. Rámečky jsou zabaleny zvlášť v pevných PE sáčcích pro jejich lepší ochranu před poškozením. Manuál je srozumitelný a provede nás stavbou bez problémů, díly které nevyužijeme výrobce dobře označil. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí lak, jejich součástí jsou i budíky pro přístrojové desky. Svastiky nejsou součástí obtisku, lze je nahradit ze sad obtisků nebo masek od jiných výrobců. Na výběr máme ze dvou strojů, jeden z nich je v zimním zbarvení:


- He 111Z-1, Eastern Front, Winter 1942-1943

- He 111Z-1, Eastern Front, Spring 1943

Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1624051829.5188 forum