Plastic Planet malý 2 Fit test Special Hobby malý Eduard malý2
Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Eduard velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 13005 / today visits: 13005

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 31.05.2020-23:01  -  KING TIGER    ICM 1:35 Chernobyl #2 Fire Fighters-pohled do krabičky
Rámečky:

Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily této sady.

1) 31.05.2020  -  KING TIGER    ICM 1:35 Chernobyl #2 Fire Fighters-pohled do krabičky
ICM 1:35

Kat.č. 35902

Chernobyl #2

Fire FightersZiL-131 je sovětský armádní nákladní automobil vyráběný od roku 1967 do roku 1990 v moskevské továrně Zavod imeni Lichačova. Celkem bylo vyrobeno kolem jednoho milionu těchto automobilu v různých provedeních. Tyto nákladní vozy byly dodávány do zemí Varšavské smlouvy a také do mnoha zemí v Asii a Africe. Na podvozku zil-131 byly postaveny četné speciální nástavby pro armádu i pro civilní použití. Jednou z nich byl hasičský vůz AC-40-137A, který byl vyráběn v zařízení Pryluka od roku 1984. Vozidlo se stále masivně používá v hasičských sborech zemí bývalého SSSR.Ukrajinský výrobce zareagoval na vlnu zájmu o tragickou nehodu v Černobylu, vzniklou po odvysílání stejnojmenného seriálu. K této příležitosti vydal v pořadí již druhou sadu, první můžeme zakoupit pod kat.č. 35901 Chernobyl #1.

Uvnitř v pořadí druhého setu nalezneme krom samotného hasícího vozu i dva přibalené bonusy v podobě čtyř figurek hasičů a papírové podložky.Novinka je zabalena do rozměrné krabičky s výklopným víčkem, ta je vložena do samostatného obalu s pěknou kresbou na jeho vrchní části. Po otevření na modeláře čeká deset rámečků ze světle-šedé barvy, tři s transparentními díly, osm vinylových pneumatik, dva manuály, obtiskový aršík a barevnou papírovou podložku. Z hlediska kvality stříkaných dílů se jen potvrzuje, že ICM je v současnosti ve zvládnutí technologie opravdu špičková firma. Plast je přiměřeně tvrdý s perfektně vylisovanými detaily, dělící rovina je téměř neznatelná. Stopy po vyhazovačích nalezneme na vnitřních částech některých dílů, kde je zakryjeme v průběhu stavby nebo je snadno odstraníme. Rám je velice detailní i přes menší počet dílů. Udržet geometrii při složení nebude složité, díky vodícím prvkům, které vše usnadní. Součástí rámu podvozku je i převodovka a motor, k němu postačí doplnit jen rozvody z drátků podle fotografií. Kapota motoru je oddělená, motorový prostor díky tomu můžeme otevřít. Interiér kabiny je zpracován kvalitně včetně zadního prostoru s druhou řadou sedadel pro mužstvo. Přístrojovou desku můžeme vylepši pomocí obtisků. Dveře bohužel nelze otevřít jsou "nalisovány" napevno na obou stranách kabiny. Nástavba s nádrží se skládá většinou z větších celků. V zadní části je umístěné čerpadlo, které je schováno za proskleným poklopem. Zde si může modelář zvolit, zda poklop ponechá v zavřené  nebo otevřené poloze a dá tak vyniknout tomuto krásnému detailu. Transparentní díly, jsou krásně čisté, bez poškození i díky zabalení v samostatném sáčku, díky tomu jsou dobře chráněny před případným poškozením. Pneumatiky jsou z černého vinylu, pro některé modeláře toto nemusí být úplně šťastné řešení. Náročnější modelář může sáhnout po kolech z resinu od několika různých výrobců doplňků. Manuály pro hasící automobil a figurky jsou přehledné a krásně vytištěné, díky tomu modeláře provedou celou stavbou bez větších problémů. Díly které nevyužijeme výrobce dobře označil. Obtisky jsou kvalitní, mají tenký krycí lak, obsahují i budíky pro přístrojovou desku. Vybírat můžeme ze dvou různě značených hasicích vozů (č.2 a č.6).Prvním bonusem jsou figurky hasičského týmu. V samostatně přiloženém sáčku nalezneme tři rámečky ze světle šedé hmoty, dva s transparentními díly a vinylovou hadici, která může být užitečná pro tvorbu diorámy. Díly mají pěkné detaily, jsou odstříknuty bez propadlin. Při bližším pohledu na jednotlivé díly nalezneme na některých z nich jemnou dělící rovinu. Obličeje jednotlivých  postav jsou krásně ztvárněny, výrobce nezapomněl ani na masky přes ústa. Vybírat můžeme ze dvou ochranných štítů (C1/C2). Rámečky s výstrojí obsahují dýchací zařízení, hasičské nástroje a několik menších trosek "reaktoru".


Druhý bonus je tvořen rozměrnou papírovou podložkou představující blízké okolí jaderné elektrárny. Součástí podložky jsou i dvě stěny s kresbou inspirovanou samotnou malbou na horním víku krabičky modelu. 

Náhled na krabičku a manuál:


Manuál:1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1656682249.8458 forum