Válka do 31.12.20 Plastic Planet do 31.12.2020 malý
Special Hobby malý
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 
  Special Hobby velký

Plastic Planet velký  

denní zobrazení: 274 / today visits: 274

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 23.06.2020-10:14  -  KING TIGER    MiniArt 1:35 British Lorry 3t LGOC B-Type-pohled do krabičky

Rámečky:


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, firmě Modelimex.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.
1) 23.06.2020  -  KING TIGER    MiniArt 1:35 British Lorry 3t LGOC B-Type-pohled do krabičky

MiniArt 1:35


Kat.č. 38027

British Lorry 3t LGOC B-Type
Během První světové války byla část londýnských autobusů přeměněna na nákladní vozy a posléze byly poslány do Francie. Nebylo takto vyrobeno mnoho těchto vozidel, ale byl to poněkud revoluční nápad. Vozidla byla velice úspěšná v dopravě materiálu, munice a vojáků. Britové je používali jako náhradu za železnici a koňské povozy na svých logistických zásobovacích linkách. Následně bylo v továrnách vyrobeno od ledna 1918 do zimy 1919 odhadem 14000 nákladních vozů. Tyto nákladní vozy byly také používány v civilní službě, sloužily firmám i soukromým osobám. Několik autobusů jezdilo i v menších městech než byl Londýn. Měly dvoje využití, přes den byly klasickými autobusy a v noci byly upraveny na nákladní automobily pro dopravu zboží a materiálu.

Novinka využívá většinu rámečků z nedávno vydaného modelu, kat.č. 39003 British Military Lorry B-Type. Výrobce jen zaměnil jeden rámeček a přidal nový s transparentními díly. Konkrétně se jedná o novou "kabinu" řidiče a transparentní díly pro její okna (rámeček Gc). Stavebnice je zabalena do krabičky na které můžeme obdivovat krásně provedenou malbu civilního vozu na vrchní dílu obalu. Uvnitř nalezneme deset rámečků ze světle-šedé hmoty, dva s transparentními díly, malou leptanou planžetu, manuál a obtiskový aršík. Jednotlivé díly se vyznačují vysokou úrovní detailů, které vznikly za pomocí 3D návrhu. Některé díly jsou na hranici možného zpracování, díky své velikosti nebo složitosti při výrobě. Po prohlédnutí rámečků jsem nenalezl žádná propadlá místa na povrchu, menší otřep jsem nalezl pouze u dvou rámečků Ef, konkrétně na dílu č.4. Výrobce si dal práci s umístěním stop po vyhazovačích, tak abychom je snadno odstranily nebo případně zakryli v průběhu stavby. Rám podvozku je velice detailní až je škoda ho zakrýt nástavbou. Útěchou může být, že lze motor ponechat kompletně odkrytý. Podle manuálu k němu jen doplníme elektrické rozvody z tenkého drátku. Interiér kabiny řidiče je ztvárněn do detailu včetně naznačení "polstrování" sedačky a propracovaných ovládacích prvků. Osvětlovací lampy jsou řešeny  ve dvou kombinací jejich počtu a s tím spojeného rozmístění. Nákladní prostor je přímo dělaný pro jeho naplnění nákladem. Jednotlivá prkna mají jemně ztvárněnou strukturu dřeva, vhodnou pro různé patinovací techniky. Zadní bočnici můžeme ponechat ve sklopené poloze. Transparentní díly, jsou krásně čiré bez poškození. Rámečky jsou zabaleny v samostatném sáčku, díky tomu jsou dobře chráněný před případným poškozením. Drobné detaily nalezneme na přiložené leptané planžetě, která je vložena do menší papírové obálky. Manuál je přehledný a provede nás stavbou bez větších problémů, součástí je i barevný rozcestník pro několik výrobců barev, který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Obtisky jsou kvalitní, mají tenký krycí lak a nabízejí výběr ze tří civilních vozů:- Carriage of coal in bags. London 1918.

- London 1918-1922.

- Liverpool, early 20s.Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:


1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711594419393.0453 forum

Reklama: Hračky