Plastic Planet malý Fit test
Special Hobby malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Plastic Planet velký

 

denní zobrazení: 13201 / today visits: 13201

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 05.08.2020-09:30  -  KING TIGER    ICM 1:48Cessna O-2A Skymaster-pohled do krabičky

Rámečky:
            


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.

1) 05.08.2020  -  KING TIGER    ICM 1:48Cessna O-2A Skymaster-pohled do krabičky

ICM 1:48


Kat.č. 48290

Cessna O-2A Skymaster

American Reconnaissance Aicraft
V roce 1966 americké vzdušné síly (USAF) pověřily Cessnu, aby postavila vojenskou variantu Skymastera, která by nahradila O-1. Stejně jako u civilní verze byl Skymaster levným dvoumotorovým letounem s jedním motorem v přední části letadla a druhým motorem v zadní části trupu. Úpravy provedené pro vojenskou verzi zahrnovaly instalaci samostatných sedadel vpředu oproti šesti sedadel v civilní verzi. Instalací vojenských komunikačních a navigačních zařízení místo civilních. Dále instalací pohledových panelů do dveří (pro lepší pozorování země); instalací protipožární pěny do palivových nádrží namontovaných v křídlech. Tím se zvýšila mírně hmotnost letadla a snížila se kapacita palivových nádrží. První O-2 vzlétl v lednu 1967 a letadlo šlo do výroby krátce poté. Výkon (zejména v cestovních výškách) klesl kvůli různému vybavení které bylo nainstalováno a tím významně narostla i hmotnost letadla, ale i tak byl považován za dostatečný pro předpokládaný provoz v nízkých letových výškách. Svou hlavní službu si odbyl ve válce ve Vietnamu, sloužil i u hasičské letecké služby v Kalifornii. Některé stroje se zúčastnily i boje proti drogám ve Střední Americe.


Novinka od ukrajinského výrobce byla poprvé představena na výstavě v Norimberku. Do této doby bylo možné sehnat s trochou štěstí pouze letitý model od společnosti Testor. Stavebnice je zabalena do středně velké krabičky s výklopným víčkem. Na vrchním díle obalu můžeme obdivovat pěknou kresbu samotného letounu. Po otevření krabičky uvnitř nalezneme dva rámečky ze světle šedé hmoty, jeden s transparentními díly, manuál a v něm vložený obtiskový aršík. Výlisky jsou z přiměřeně tvrdého plastu, čisté, bez otřepů, stopy po vyhazovačích jsou povětšinou na místech kde moc modeláře nepotrápí a to na vnitřních stranách jednotlivých dílů. Rytí na povrchu je příjemně jemné, některé krytky mají naznačeny šrouby. Obě ocasní části jsou složeny ze dvou polovin. Přední motor je částečně ve stavebnici zastoupen. v budoucnu lze určitě očekávat resinovou sadu obou motorů s novými panely pro jejich celé odkrytí.

Interiér má pěkné vnitřní vybavení, mezi než patří i dvě M16 a radio-vybavení k němu doplníme kabely podle dostupných fotek. Přístrojovou desku můžeme vylepšit budíky z obtiskového aršíku. Poutací pásy v brzké době určitě vydá některý z výrobců leptaných sad. Před slepením obou polovin trupu je modelář ve stavebním kroku č.36 upozorněn na potřebu přidání závaží do přední části o hmotnosti cca 10g. Na výběr máme i ze dvou variant pod věšené výzbroje. První varianta nabízí čtyři raketnice a druhá dvě raketnice a dvě pouzdra SUU-11. Transparentní díly jsou krásně čiré a přiměřené tloušťky. Rámeček je zabalený zvlášť v pevném PE sáčku pro jeho lepší ochranu před poškrábáním. U manuálu si na první pohled všimneme nové grafiky zpracování přední strany a barevných bokorysů. Vnitřní zpracování stavebního postupu zůstalo v klasickém standartu zachováno. Ten je srozumitelný a provede modeláře stavbou bez problémů. Na straně č.16 nalezneme i šablonu pro výrobu domácích masek pro transparentní díly. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí lak, obsahují i budíky pro přístrojovou desku. Na výběr máme ze čtyř různých strojů, včetně jednoho v atraktivním černém zbarvení. Informace o jednotkách nebo době nasazení u jednotlivých strojů nenalezneme, ale podle kódu na ocasní plochách by se dalo o konkrétních letadlech dozvědět více.

Náhled na krabičku a manuál:

Manuál:


1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1631987524.78 forum