Plastic Planet malý Fit test Special Hobby malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
  Special Hobby velký

Plastic Planet velký  

denní zobrazení: 3643 / today visits: 3643

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 09.07.2021-19:06  -  KING TIGER    ICM 1:35 Marder I on FCM 36 base-pohled do krabičky
Rámečky:


Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.
1) 09.07.2021  -  KING TIGER    ICM 1:35 Marder I on FCM 36 base-pohled do krabičky
ICM 1:35

Kat.č. 35339

Marder I on FCM 36 base

WWII German Anti-Tank Self-Propelled GunPo přemožení Francie získala německá armáda asi 36-40 moderních francouzských tanků typu FCM. Protože pro ně zatím nebylo mnoho příležitostí, ve kterých je využít, skončily proto ve skladech. To se ale záhy mělo změnit, zejména po zkušenostech z mobilního protitankového boje načerpaných po čas prvních měsíců trvání války proti SSSR. V roce 1943 bylo rozhodnuto přestavět několik tanků FCM na samohybné stíhače tanků vybavené původně protitankovým kanónem PaK 40. Tato přestavba získala obecné označení Marder I. Kvůli této přestavbě bylo nutné zcela přeměnit vnitřek tanků FCM tak, aby sem bylo možné namontovat protitankový kanon PaK 40. Tyto konverze probíhaly v některých pařížských továrnách nebo německém městě Krefelde a vynikaly především zcela charakteristickou nástavbou na původní korbě francouzského tanku. Hlavní zbraň, PaK 40 L/46 obsluhovali tři muži, čtvrtým členem posádky byl pak řidič. Vezená zásoba munice čítala 50 granátů do protitankového kanónu a 2tis. kusů munice do kulometu MG 34. Osádka vozidla mohla obranu stíhače tanků podpořit ještě osobními lehkými zbraněmi. Marder I na základě FCM byl ze všech ostatních přestaveb největší. Právě až příliš vysoká silueta jej často prozrazovala v okolním terénu. Tuto pasivní nevýhodu nedokázal vyrušit ani maskovací nátěr. Vozidla Marder I byla nasazena spíše na západním bojišti v čase bitvy o Francii v roce 1944. Sloužily až do kapitulace německých vojsk roku 1945Novou stavebnici výrobce zabalil do menší krabičky s výklopným víkem a samostatně řešeným vrchním obalem. Na něm můžeme obdivovat pěkně ztvárněnou předlohu modelu projíždějící kolem zničeného tanku v Normandii. Po otevření krabičky uvnitř nalezneme sedm rámečků ze světle-šedé hmoty, dva páry vinylových pásů, manuál a v něm vložený menší obtiskový aršík. Výrobce využil tři rámečky obsahující díly podvozku a spodní části korby ze stavebnice FCM 36, kat.č.35336. Díly protitankového kanonu a pancéřové nástavby s částí vrchní korby jsou nové. Z hlediska kvality stříkaných dílů se jen potvrzuje, že ICM je v současnosti ve zvládnutí technologie opravdu špičková firma. Výlisky jsou čisté, bez otřepů, stopy po vyhazovačích jsou většinou na místech kde moc modeláře nepotrápí nebo se dají snadno odstranit. Několik viditelných stop nalezneme na zadní části nástavby (díl A1/11), zde bude zapotřebí trocha tmelu při jejich začišťování. Povrchové detaily jsou ostré, s pěkně naznačenými sváry na povrchu korby a horní nástavby. Interiér nástavby na první pohled trochu působí prázdně. Dohledat fotografii zabírající celý interiér se mi nepodařilo. Dají se dohledat zhruba tři, ale ani jedna nezabírá přímo interiér nebo jsou vyříznuté z filmového týdeníku a jejich ostrost je špatná. Těžko tedy posoudit co by bylo ještě potřeba doplnit, možná jen radiostanice a zásobníky pro kulomet MG 34. Pásy jsou z černého vinylu, navíc se každý z pásů skládá ze dvou kratších segmentů, které je zapotřebí spojit k sobě. To určitě není zcela šťastné řeší, ale pro modeláře, který staví model jen čistě z krabičky je toto řešení dostačující. Náhradu můžeme hledat u výrobců doplňků. Na trhu se dají zakoupit náhradní článkové pásy z bílého kovu nebo pásy v jednom celku vyrobené pomocí 3D tisku. Manuál samotný je přehledný a provede nás stavbou bez větších problémů. Díly, které nevyužijeme výrobce dobře označil. Vytištěn je na dvaceti stranách, formátu A4. Obtisky jsou kvalitní a mají tenký krycí lak, vybírat můžeme ze tří zajímavě zbarvených strojů:

- 931 st assault gun division, 2nd battery, france, 1943

- Training camp of the mobile brigade "West", summer 1943

- Mobile brigade "West", second battery, maneuvers, spring 1943

Náhled na krabičku a manuál:


Manuál:1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1628223965.7668 forum