Eduard malý2 Plastic Planet malý Plastic Planet malý 2 Fit test
Special Hobby malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Eduard velkýdenní zobrazení: 2438 / today visits: 2438

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
6) 26.08.2021-22:37  -  Jarda Galler    Cierva C.30A, Miniart 1/35, fit test

Několika fotkami zakončím tento fit test. Jak jsem psal minule, tak musím jen chválit a až na jedno místo, zmíněné u první fotografie, není potřeba tmelu, ani nějaké to dobrušování nebo dokonce nějaké dodělávky. Ocenil bych naznačení plátěného potahu, přesnost jednotlivých vzpěr, které pasují na chlup, dále i takovou drobnost jako je již výrobcem provedené a tudíž věrohodné prohnutí listů rotoru.
Pro mě nezvyklý typ v nezvyklém měřítku, ale třeba právě proto se do toho Miniart pustil.


        


 


 

5) 19.07.2021-08:38  -  Jarda Galler    Cierva C.30A, Miniart 1/35, fit test

Moje první seznámení s Miniartem je zatím velice kladné. Mám na mysli především sestavitelnost, protože takové ty nectnosti jako dělící roviny, vyhazovače, nešťastně umístěné vtoky...tak ty jsou na všech modelech. Co zde ale nenajdeme, tak to jsou otřepy. Vše zatím lícuje neuvěřitelně dobře


Začal jsem podle návodu motorem, který je na první pohled jednoduchý a sestavení se zdá být hračka... Jenže mě nadšení brzy přešlo: při bližším pohledu na sestavu motoru se ukáže, že plno dílů je označeno takovou zašedlou skoro skrytou číslovkou: x 7 (tzn. že co je vidět v návodu si vynásob sedmi, joudo)...nejprve mě napadlo, že se zachovám podle ústavu jazyka českého, kdy čeština má pro zápor tři základní slova a ta jsou: Ne, Nikoliv...a Hovno. Já bych k tomu přidal ještě n.sr.t.
No nic, vím, že motor je na tomto modelu ta nejviditelnější část a musí být dokonalý a i když se to nyní nezdá, tak výrobce za detailnost musím jen chválit. Motor a celý model dodělám, ale bude to až po dovolený.
Tak pár fotek úvodem:


       


  


 


 


 

4) 11.07.2021-09:57  -  jirka dominec    Cierva C.30A, Miniart 1/35, fit test

Vírník. Nepasuje nikam, leda k vírníkům.

3) 11.07.2021-09:32  -  Jarda Galler    Cierva C.30A, Miniart 1/35, fit test

Jj, to chápu, že mají ve firmě všechno kalibrovaný 1/35, ale nějak mi uniká pro koho ten vírník je...technikářovi to do sbírky nepasuje zaměřením a k létadlům to nepasuje měřítkem. Kdyby tohle bylo 1/32, tak si myslím, že by toho prodali vícSmajlik modelar

2) 10.07.2021-22:33  -  Pavel Klouček    Cierva C.30A, Miniart 1/35, fit test

Proč 1/35 je jasné, Miniart je výrobce modelů bojové techniky, takže občasné úlety do světa leteckého bere jako doplněk a drží měřítko.

1) 10.07.2021  -  Jarda Galler    Cierva C.30A, Miniart 1/35, fit test

Můj další úkrok od konvenčních typů jde do pole neoraného. Ještě nikdy jsem totiž vírník nestavěl, navíc je toto i první seznámení s modelem firmy Miniart, o měřítku 1/35 (proč?) ani nemluvě. Tento model byl již vydán v průběhu cca 2 let v několika obtiskových verzích, dnes představovaná krabice sahá do země původu, tzn. do předválečného Španělska.


Zde je zatím obsah stavebnice:


                             


 

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1664235281.1276 forum