Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 165189 / today visits: 165189

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
16) 31.03.2022-17:16  -  Zdeněk Šebesta    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Dostal   se  mi  do  rukou  již  konečný  produkt  pozitivních  nýtů   firmy Eduard  určený pro   Mi-24 V.  Je  to  první  sada z nové  produktové  řady .V nabídce   bude  v květnu.  Vypadá  na  první  pohled  velmi  dobře . Nýty  jsou  plastické,  jemné, v daném měřítku  tak  akorát a  součástí   sady  jsou    i krytky  a  různá  zesílení  na povrchu vrtulníku. Při   aplikaci  této  sady  jistě modeláři  ocení,  že   firma  Zvezda  na modelu   vypustila   většinu  povrchových  detailů  a nevědomky  tak model  přímo  připravila  k  aplikaci    této  sady:


      


 


 


 


 

15) 14.10.2021-21:46  -  Zdeněk Šebesta    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Ne  , segmenty jsou   větší  celky , většinou  ohraničené  liniemi panelů.  To  co  je  vidět  na testovacím  vzorku níže  je  aplikováno v jednom ,  maximálně  dvou  krocích .

14) 13.10.2021-23:32  -  El Thud    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Jestli to dobře chápu, segmenty se míní jednotlivé řádky ? Jako že musíte lepit pruh po proužku nad a vedle sebe ? Na to jsem zvědavý, docela náročné na přesmost. Ale když je holt výrobce modelu pohodlný...tak toto je řešení. Ale bývaly doby kdy to nýtovali automaticky... pak vymysleli negativ a nakonec nic...zrovna zvezda nýty uměla, ale holt se jim s nima nechtělo crcat...


 

13) 13.10.2021-20:36  -  Robert Bártek    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Ty nýty to zůstanou jen nýty, nebo to je jeden velký obtisk ?

12) 11.10.2021-12:37  -  Zdeněk Šebesta    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

3D  nýty  jsou něco jiného, ty  se nanáší na povrch    ve  větších  segmentech  jako klasické  obtisky , žádný  vteřiňák...

11) 11.10.2021-10:08  -  jirka dominec    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Kdybych já lepil 60 nýtovacích segmentů vteřiňákem, budu ho mít i za ušima.

10) 11.10.2021-09:57  -  Zdeněk Šebesta    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Ano , pracuje  s se  s tím stejně , včetně  lepení  vteřinovým  lepidlem. Jen  doporučuji u větších dílů  při  jejich oddělování  odříznout  nejprve  podložku a  poté  odstraňovat   jednotlivé  podpěry , aby  se zamezilo nechtěnému  vyštípnutí materiálu . Nesnažit  se  to  například  vcelku  odlamovat , protože  materiál  je  o něco  křehčí.

9) 10.10.2021-22:17  -  Knippl    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

S materiálem, který se používá na 3D tisk se pracuje stejně jako se "normálními" resiny, tedy lepí se standardně vteřiňákem?

8) 10.10.2021-19:19  -  Zdeněk Šebesta    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Díly , kterými  se odlišuje  verze Mi-24 D  od   verze  V ,  jsou  přiloženy  ve  formě  odlévaných   dílů  a nově  také  dílů  vyrobených  přímým  3D tiskem .   Jsou  to  podbradky  pod  přídí a  výfuky.  Díky  přímému 3D  tisku  je zaručeno , že by měly  přesně  pasovat  do modelu.


 


Zde jsou odlévané  díly:


      


A zde jsou  3D  tisky :


     

7) 09.10.2021-13:35  -  Hroch šumavský    Mi-24 Hind D, EDUARD 1/48 limited edition se představuje

Ale bude to krásné.


Je na čase si tento skvělý vrtulník pořídit...

1  2  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1716895083.811 forum