Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 13704 / today visits: 13704

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
3) 22.01.2022-17:04  -  KING TIGER    ICM 1:35 Model T 1914 Fire Truck with Crew-pohled do krabičky
Kat.č. 35622

American Fire Truck Crew (1910s)Jak již bylo v úvodu zmíněno v krabičce společně s rámečky pro vozidlo nalezneme tři rámečky obsahující čtyři figurky  hasičů, jednu zachráněného dítěte a jednu kočku. Jejich díly jsou rozloženy do tří rámečků, které jsou zabaleny do samostatného PE sáčku. Výlisky mají pěkné detaily, odstříknuty jsou bez propadlých míst nebo otřepů. Při bližším pohledu na jednotlivé díly nalezneme na jejich povrchu stopy po dělící rovině formy. Obličeje všech postav jsou krásně ztvárněny včetně naznačených knírků u tří hasičů. Manuál pro sestavení figurek je vytištěný na jednom křídovém papíru o velikosti A4. Na přední straně nalezneme vyobrazený rámeček, společně s barevným rozcestníkem pro barvy ICM, Revell a Tamiya, který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Na druhé straně je umístěn návod pro sestavení figurek a jejich následné zbarvení.Náhled na manuál a rámečky:
Rámečky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.
2) 22.01.2022-17:01  -  KING TIGER    ICM 1:35 Model T 1914 Fire Truck with Crew-pohled do krabičky

Rámečky:1) 22.01.2022  -  KING TIGER    ICM 1:35 Model T 1914 Fire Truck with Crew-pohled do krabičky

ICM 1:35


Kat.č. 35606

Model T 1914 Fire Truck with CrewModel T, byl jedním z nejpočetnějších a nejznámějších vozidlem v historii. Vyráběn byl společností Ford Motor Company Henryho Forda od roku 1908 do roku 1927. Model T byl první automobil vyráběný masově na montážních linkách s kompletně zaměnitelnými díly, určený pro střední třídu. Poslední vyrobený Ford model T v Detroitu měl výrobní číslo 15007033. Své uplatnění nalezl ve všech odvětvích civilního sektoru, ale i v armádě. Vzniklo nepřeberné množství různých nástaveb a úprav, jednou z nich byla i varianta určená pro hasiče.Novinka je přebalem nedávno vydané stavebnice Ford T 1914 Fire Truck, kat.č. 35605. Výrobce k automobilu přidal sadu figurek  American Fire Truck Crew (1910s), kat.č. 35622. Celek je zabalen do standardní krabičky s výklopným víčkem, vložena je do samostatně řešeného obalu. Na jeho povrchu můžeme obdivovat krásně vyobrazenou malbu samotného vozidla společně s hasiči při záchranné práci. Uvnitř krabičky nalezneme celkem pět rámečků ze světle-šedé barvy, jeden menší s transparentními díly a dva manuály. Výlisky jsou čisté, bez otřepů, stopy po vyhazovačích jsou většinou na místech kde moc modeláře nepotrápí nebo se dají snadno odstranit. Rám podvozku je tvořen v jednom celku společně s blatníky a podlahou vozu, díky tomu se vyhneme problémům s udržením geometrie. Navíc to dává modeláři určitou představu o celkové velikosti automobilu. Stavebnice obsahuje kompletní motor. Vzhledem k jeho jednoduchosti bude stačit doplnit jen pár kabelů z tenkého drátku. Pokud bychom chtěli motorový prostor otevřít bude zapotřebí upravit díly kapoty. Požární vůz má otevřenou korbu a pěkně zpracovanou koženou sedačku s naznačeným polstrováním. Koš na požární hadice je sice lisovaný z plastu, ale díky dobře zvládnuté technologie lisování ostudu neudělá. Transparentní díly jsou krásně čisté, bez jakéhokoliv poškození. Rámeček s nimi je zabalen v samostatném sáčku, díky tomu je dobře chráněný před případným poškozením. Manuál pro vozidlo je vytištěn na 16 stranách ve formátu A4. Jednotlivé kroky modeláře provedou celou stavbou bez větších problémů. Díly, které při stavbě nevyužijeme výrobce dobře označil. Součástí je i barevný rozcestník pro několik výrobců barev (ICM, Revell, Tamiya), který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Stavebnice neobsahuje žádné obtisky, ale hodily by se minimálně pro tlakoměry nádrží na vodu. 

Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1713583691.57 forum