Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 52359 / today visits: 52359

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 23.04.2023-16:47  -  jirka dominec    ICM 1:72 BM-21 "Grad" - pohled do krabičky


Fabryka Spław to je polsky. Jinak ( ..wiki) to je :


NPO Splav (Russian: Научно-производственное объединение «СПЛАВ»)

1) 23.04.2023  -  KING TIGER    ICM 1:72 BM-21 "Grad" - pohled do krabičky

Kat.č. 72707

BM-21 "Grad"

MLRS of the Armed Forces of Ukraine
Vývoj BM-21 Grad MLRS započal v roce 1960, jeho sériová výroba byla spuštěna v roce 1964 a pokračuje dodnes ve Fabryka Spław v Tule.

Raketomet BM-21 byl vyvinut jako nástupce odpalovacích zařízení BM-14. Oproti svému předchůdci došlo k mnoha úpravám. V prvé řadě byl použit nový kolový podvozek, vycházející z nákladního automobilu URAL-375D v uspořádání 6x6. Došlo i ke změně ráže raket ze 140mm u BM-14 na 120mm u BM-21. Raketomet nově obsahoval 40 raket oproti 16 raketám u BM-14. Výrazně se zlepšila i efektivní dostřel, zatímco BM-14 dokázal zasáhnout cíle na vzdálenost až 9800m, systém BM-21 Grad mohl pálit na cíle vzdálené 20 400m. Hlavním úkolem BM-21 však stále zůstávalo zasahovat pozemní cíle, jako jsou nepřátelské dělostřelecké shluky, polní opevnění nebo místa jeho soustředění. Souprava BM-21 byla exportována do mnoha zemí včetně: Alžírska, Angoly, Egypta, Severní Koreje, Sýrie, Vietnamu, ale také Polska a Československa. BM-21 se účastnil velkého množství konfliktů - kupř. vietnamská válka (1964-1975), afghánská válka (1979-1989), íránsko-irácká válka (1979-1989) nebo válka v Perském zálivu v roce 1991. Od roku 2022 byl BM-21 Grad nejmasověji vyráběným MLRS ozbrojených sil Ukrajiny.
Novinka je přebalem dříve vydané stavebnice kat.č. 72714 ke které výrobce vydal nové obtisky pro dvě vozidla Ukrajinské armády. Stavebnice je zabalena do menší krabičky se samostatně řešeným obalem. Na jeho povrchu můžeme obdivovat krásně vyobrazenou malbu samotného vozidla při odpalování salvy raket. Po otevření samotné krabičky uvnitř nalezneme čtyři rámečky, jeden z černé hmoty, tři ze světle-šedé hmoty, samostatně vylisovanou kabinu s kapotou motoru, jeden rámeček s transparentními díly, manuál a rozměrnější obtiskový aršík. Plast je přiměřeně tvrdý se slušně vylisovanými detaily, na některých dílech nalezneme dělící rovinu. Nejvíce viditelná je na kabině vozidla. Za pomoci ostrého skalpelu, ale vše snadno začistíme. Stopy po vyhazovačích jsou umístěny převážně z vnitřní strany některých dílů, kde je následně zakryjeme v průběhu stavby nebo je snadno začistíme. Rám podvozku je tvořen v jednom větším celku ke kterému se dolepují zbylé jednotlivé součásti. Díky celistvosti rámu odpadnou případné problémy s udržením základní geometrie. Kabina vozidla je lisovaná z jednoho většího celku, dolepí se k němu jen část dílů interiéru a exteriéru. Raketomet umístěný v zadní části vozidla lze po sestavení plně otáčet do stran a zdvihnout do palební polohy. Transparentní díly, jsou krásně čiré bez poškození. Rámeček je zabalen samostatně v PE sáčku pro jeho lepší ochranu před případným poškozením. Manuál je vytištěn na křídovém papíře a vyobrazen na čtyřech stranách ve formátu A4. Jednotlivé kroky modeláře provedou celou stavbou bez větších problémů. Díly, který při stavbě nevyužijeme výrobce dobře označil červenou barvou. Součástí manuálu je i barevný rozcestník pro několik výrobců barev (ICM, Revell, Tamiya), který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí lak, nalezneme mezi nimi i části "digitálního zbarvení". Na výběr má modelář ze dvou atraktivně zbarvených vozidel (mezi obtisky jsou čtyři různé poznávací značky):

- BM-21 "Grad", Armed Forces of Ukraine


- BM-21 "Grad", Armed Forces of Ukrainem camouflage version from 2021Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:
Rámečky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.
1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1708936438.6008 forum