Válka Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Plastic Planet velkýdenní zobrazení: 17370 / today visits: 17370

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 21.05.2023-06:39  -  KING TIGER    ICM 1:35 AR-2 (43105) Hose fire truck-pohled od krabičky

Rámečky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

1) 21.05.2023  -  KING TIGER    ICM 1:35 AR-2 (43105) Hose fire truck-pohled od krabičky

ICM 1:35


Kat.č. 35003


AR-2 (43105)

Hose fire truck
Speciální hasičský hadicový automobil AR-2 (43105) je určeno pro dopravu hasičské čety, velkého množství tlakových hadic a hasičské techniky na místo vzniku požáru, pro pokládku hadicových vedení od vodního zdroje k místu požáru, jakož i pro mechanizovaný sběr hadic.

Výroba vozidla byla zahájena v roce 1989. Vozidlo vychází z terénního KAMAZ-43105, který se osvědčil. Speciálně připravený podvozek je osazen celokovovou karoserií s bočními a zadními dveřmi. Uvnitř je nástavba rozdělena na dva oddíly, v předním je umístěna hasičská technika a v zadním jsou požární hadice. Korba má také speciální regály, které mohou tvořit sekce různých velikostí. Posádku vozidla tvoří řidič a dva operátoři; první operátor je zodpovědný za ovládání mechanismu montáže požárních hadic, zatímco druhý operátor sleduje pokládání hadic a kontroluje jejich umístění v těle po použití. Délka takového hadicového vedení může být přes 2,5 kilometru. Některá z těchto vozidel se v hasičských stanicích používají dodnes.Novinka od ukrajinského výrobce představuje speciální hasičský automobil AR-2. Stavebnice je zabalena do standardní krabičku s výklopným víčkem a samostatně řešením vrchním obalem. Na jeho povrchu můžeme obdivovat krásně vyobrazenou malbu samotného vozidla stojícího u požáru domu. Po otevření krabičky uvnitř nalezneme celkem sedm rámečků ze světle-šedé hmoty, tři rámečky s transparentními díly, sedm pneumatik tvořených z černého vinylu, manuál a v něm vložený obtiskový aršík. Plast je přiměřeně tvrdý s dobře vylisovanými detaily, dělící rovina je jemná. Stopy po vyhazovačích nalezneme většinou na vnitřních částech několika dílů, kde je zakryjeme v průběhu stavby nebo je snadno odstraníme. Rám podvozku je výrobcem zpracován detailně i přes menší počet dílů sloužící k jeho sestavení. Udržet správnou geometrii pomohou vodící prvky na vnitřní straně obou hlavních částí rámu. Na sestavený rám doplníme následně motor s převodovkou, k motoru postačí doplnit jen rozvody z drátků podle fotografií. Kola na přední nápravě můžeme natočit na libovolnou stranu (stavební krok v manuálu č.49). Kabina je složena z několika málo částí, její interiér je zpracován kvalitně včetně mnoha detailů. Přístrojovou desku můžeme vylepšit pomocí budíků, které nalezneme mezi obtisky. Dveře řidiče a spolujezdce jsou od kabiny odděleny, mohou tak zůstat otevřené nebo po menší úpravě závěsných pantů i zavřené (stavební krok č.132). Modelář, který by chtěl odkrýt motorový prostor může kabinu vyklopit směrem dopředu. Určitě pěkný detail pro vytvoření případného dioramatu. Sestavení skříňové nástavby nebude složité, složena je jen z několika málo dílů. Vnitřní vybavení budeme ve stavebnici bohužel hledat marně. Kola jsou ve stavebnici vyrobena z černého vinylu. Náročnější modelář může sáhnout po odlévaných z resinu od některého z výrobce doplňkových sad. Transparentní díly jsou krásně čisté, bez jakéhokoliv poškození. Všechny tři rámečky jsou zabaleny samostatně do PE sáčků, díky tomu jsou dobře chráněný před případným poškozením. Manuál je přehledný a provede modeláře celou stavbou bez větších problémů. Vytištěn je na 32 stranách ve formátu A4. Jeho součástí je i barevný rozcestník pro barvy ICM, Revell a Tamiya, který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí lak, obsahují i již zmiňované budíky pro přístrojovou desku. Na výběr má modelář ze tří automobilů:

- AR-2 (43105)-215, Mykolaiv, early 1990

- AR-2 (43105)-215, Odesa, 2012

- AR-2 (43105)-215, Kharkiv, 2015Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1713589097.8264 forum