Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Plastic Planet velkýdenní zobrazení: 579836 / today visits: 579836

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
8) 06.05.2024-14:33  -  Zdeněk Šebesta     Trička Rezavá vrtule

Rezavá vrtule připravila na červen reedici dalších dvou starších motivů triček (původně vydaných v roce 2013) - L-29 Delfín  a Messerschmitt Bf 110 G. Ti,kteří si chtějí obnovit šatník mohou objednávat na stránkách RV do  3.6.


  


 


7) 05.03.2024-09:30  -  Zdeněk Šebesta    Trička Rezavá vrtule

Pro ty kdo nezachytili na stránkách Rezavé vrtule , lze  ještě  do 7.3. objednat  reedici  dvou starších   motivů - F-14 Storm is coming  a Avia B.21  Fr.Malkovského.


  


6) 08.10.2023-13:16  -  Zdeněk Šebesta    Trička Rezavá vrtule

Do konce   roku  se   v  nabídce  Rezavé vrtule  objeví  ještě   dvě  trička . Prvním z nich je  zcela  nový  motiv SBD-3 Dauntless pilotovaný  esem s  českými  kořeny  Stanley W. "Swede" Vejtasou .Ten je  vyjímečný  tím, že  se mu podařilo na  tomto  střemhlavém  bombardéru  v průběhu  Bitvy  v Korálovém moři  v roce  1942  vymanévrovat  a  postupně    sundat  z oblohy   tři  japonské  stíhačky Zero. To  vše  v jediiném  souboji!  Dvě Zera  sestřelil   svými   pevnými  kulomety    při    čelních  střetech ,  bez přičinění     zadního střelce. Třetí  Zero  se  pokusilo   nakonec  sejmout   Dauntless   taranem ,ale  japonský pilot  podcenil pevnou  konstrukci  amerického  stroje   a  zničil   tak  pouze  svůj  stroj . Druhým   tričkem  je  reedice   staršího motivu  Su-25 "Žabák".  To  navazuje  na hlavní  téma  letošního  E-daye -   premiéru čtvrtkové stavebnice  Su-25  v  československých  službách firmy  Eduard    a  velmi zajímavou  besedu  s  display piloty  na  tomto  typu. Obě trička  jsou  již  dostupná  na stránkách výrobce.


  


  


 

5) 27.09.2023-22:03  -  banzai    Trička Rezavá vrtule

Tak tím líp...

4) 21.09.2023-22:07  -  Zdeněk Šebesta     Trička Rezavá vrtule

Není to tak úplně pravda. Existuje několik nových motivů, které ještě Radek připravoval a jsou prakticky dokončené a připravené pro tisk. Měly by  se postupně objevit v nabidce. První z nich již v příštím měsíci. Stačí sledovat stránky RV  nebo toto téma....

3) 19.09.2023-23:10  -  banzai    Trička Rezavá vrtule

Samozřejmě nové motivy asi čekat nemůžeme, ale za některé ty starší budeme vděčni! Sám jsem si "obnovil" Clostříka... byl už chudák vopranej až běda.

2) 14.08.2023-12:40  -  Zdeněk Šebesta     Trička Rezavá vrtule

Dalším že starších motivů Rezavé vrtule, které je nyní možné znovu objednat, je Spitfire Mk.IXc Otty Smika. Tričko je možné objednávat na stránkách Rezavé  vrtule do 2.9.

1) 29.05.2023  -  Zdeněk Šebesta    Trička Rezavá vrtule

Trička  Rezavé  vrtule   získala  v průběhu let  velkou  oblibu mezi  leteckými  fandy  a modeláři. Dobrou  zprávou je , že    některé  oblíbené  motivy    se budou  postupně  znovu  objevovat  v reedici  a  tak  máme možnost  svá opraná a  poškozená  trička   vyměnit  za  nová. Doporučuji pravidelně sledovat   internetové a  FB  stránky  výrobce.  Tak jako   v posledních letech   se   trička   objeví  v nabídce  v  vymezeném časovém okně  a   poté budou  objednávky  uzavřeny.  Aktuálně  je  možné  objednat   do  7.6.  tričko  s Tempestem  P. Clostermanna.


1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1720812916.6089 forum