Plastic Planet malý Plastic Planet malý 2 Fit test Special Hobby malý
Eduard malý2
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Eduard velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 13149 / today visits: 13149

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
679) 06.06.2022-22:00  -  Alex    Zajímavé...

ad Jirka Dominec - ta tanková bitva byla u Cuito Cuanavale. Ale co vím, Sovětů v ní padlo jen pár.  Pak  na příměří v Anglole a  sousední Namibii dozírala OSN (UNTAG). ale nejsem afrikanista, takže toho moc nevím.

678) 06.06.2022-20:59  -  Mirek    Zajímavé...

Cokoliv se týče NASA je přehodnocené o min třetinu navíc, neli víc.. Kdyby to dělali soukromé společnosti je to o polovinu levnější s kratší dobou realizace.

677) 06.06.2022-17:37  -  charlie1612    Zajímavé...

Jo - vypadl mi tam letopočet, omluva. Ale šlo mi o ten návrh uniforem, který je teď projrdnáván aktuální Smajlik modelar

676) 06.06.2022-16:29  -  jirka dominec    Zajímavé...

"Vesmírné síly Spojených států amerických je jedna ze šesti složek Ozbrojených sil Spojených států a zároveň jedna z osmi amerických uniformovaných složek. Vznikly 20. prosince 2019 vyčleněním z Letectva Spojených států, v jehož rámci existovalo od roku 1982 velitelství pro vesmírný boj. Wikipedie"

675) 06.06.2022-15:43  -  charlie1612    zajímavé

https://www.space.com/us-space-force-grooming-uniform-guidelines


 


ne 18. června Donald Trump zveřejnil myšlenku vybudovat „Vesmírné síly Spojených států“. Doba Donalda Trumpa je pryč, nicméně myšlenka zřejmě zůstává. Pokud dojde k uzákonění, stane se tak šestou součástí ozbrojených sil Spojených států vedle Navy, Army, Marine Corps, Air Force a Coast Guard. Záleží na rozhodnutí Kongresu a případném schválení rozpočtu. Počítá se s počátečním stavem 13 000 osob.
 

674) 06.06.2022-08:29  -  jirka dominec    Zajímavé...


"Sovětský svaz ovšem neválčil jen v Afghánistánu. V angolské válce, do které se Československo také nešťastně namočilo na sovětské straně, ztratili Sověti mezi roky 1975 až 1989 na 25 tisíc vojáků a důstojníků. V roce 1988, v největší tankové bitvě od bojů v Kurském oblouku, utrpěli sovětští tankisté s kubánskými spolubojovníky těžké ztráty od Jihoafričanů, finančně i technicky podporovaných USA."


https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-komentar-debakl-jako-v-afghanistanu-cas-hraje-proti-rusum-205041


Nikdy jsem o tom neslyšel. Kde najdu podrobnosti?673) 02.06.2022-07:25  -  charlie1612    Zajímavé...


https://www.space.com/james-webb-space-telescope-first-images-july-12

Vesmírný teleskop Jamese Webba je plně funkční a kalibrovaný. První snímky „vědecké“ kvality budou pořízeny v létě 12. července 2022


672) 24.05.2022-21:23  -  Libor Malý    Zajímavé...

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zastreleni-dezerce-poprava-bez-soudu-sluha-lidu-zelenskyj-ukrajina-rusko-invaze.A220524_150132_zahranicni_remy

671) 23.05.2022-09:20  -  jirka dominec    Zajímavé...

podivný tank


https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/projekt-sovetskeho-tanku-objekt-490-belka.A220520_151435_tec_technika_erp

670) 14.04.2022-07:55  -  charlie1612    Zajímavé...


NASA 13. dubna oznámila, že James Webb Space Telescope je kalibrovaný a vychlazený na pracovní teplotu, která se pohybuje pod 7 oK (- 266 oC, tedy velmi blízko absolutní nule) a může zahájit řádné pozorování. K chlazení se přistoupilo hned od startu, tedy 25. prosince 2021. Tato teplota je nutná pro pozorování v infračerveném spektru.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1656682854.7643 forum