Plastic Planet malý Plastic Planet malý 2 Fit test Special Hobby malý
Eduard malý2
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Eduard velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 13377 / today visits: 13377

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
391) 30.05.2022-15:34  -  Ctenar    Nové knihy

Tak jestli to bude tak kvalitní jako Etudy ještě vonící luftem, tedy ty doplněné o historicko/politické názory soudruha Vaška, kde se dopouští takových frapantních historických chyb a omylů, řekl bych až záměrných (kterých by se nedopustil ani ten kdo přečetl Dějiny 20 století pro střední školy a má zdravý rozum), tak potěš koště :-)

390) 30.05.2022-13:43  -  Knippl    Nové knihy

Něco o historii Tvrdíkovsko-Lašákovském (ad.!) tunelování národního dopravce ČSA z pera Václava Vaška a dalších.

389) 19.11.2021-17:50  -  Knippl    Nové knihy

Další knižní novinka letošního podzimu z autorské dílny manželů Kratochvílových tentokrát o čs. 310.sqn RAF. Velká knížka, velká váha, velká cena... No, a já jdu zesilovat strop, nebo stěhovat knihovnu blíže k nosné zdi. Smajlik modelar .....

388) 29.07.2021-15:36  -  Knippl    Nové knihy

Očekávaná novinka z vyd. Magnet press.  

387) 25.04.2021-21:12  -  Knippl    Nové knihy

Loňský nově titul z pera zesnulého Vlastimila Schildbergera st. (+ kol.) : "Šikovatel Kurt Knispel - Vítěz bez vavřínů".


K dostání : viz link, nebo také MN-modelář.cz

386) 17.04.2021-15:05  -  Alex    Nové knihy - Noční dravci

Co se týká Nočních dravců, nejde jen o tendenčnost, mně nevadí, když se nechá mluvit druhá strana a zveřejní její pohled. Tahle válka skutečně nebyla tak jednoduchá, ale neviděl jsem mnoho odfláklejších knih. Někdy to vypadá jako sebrané poznámky bez ladu a skladu nijak neutříděné. Každá věta má místy samostatný odstavec. A to není jen chyba autorů - taky je tam nakladatel, který sám dělala odpovědného redaktora. Prostě hrůza. Nedivil bych se to, pokud by se to špatně prodávalo. Problémem je, že u nás žádná moderní kniha o korejské válce nevyšla. Všechny jsou to testy staré třicet a více let, nebo opisující z těchto textů, Nejnovější je Korejská válka 1950 - 1953 od Brian Catchpoleho, originál z roku 2001, které se ale zaměřuje na Brity, což je vzhledem k autorovi jasné. O pozadí konfliktu tu nevyšlo nic. Ale on je to problém obecně – šetří se na překladech i na honorářích, na korekturách, nebývá odborný recenzent.

385) 16.04.2021-16:56  -  Knippl    Nové knihy

Kniha o chorvatských letcích za WWII...

384) 27.01.2021-16:50  -  Ctenar    Nové knihy

Jen poznamka ke zde uvedené knize "Noční dravci na Koreou", kniha je, hodně eufeministicky řečeno, velmi tendenční a neobjektivní... Vyhozené peníze... :-(

383) 26.01.2021-23:26  -  Tomáš Jakl    Nové knihy

Miloš Ludvík a Vítězslav Vítek vydali první díl knihy Tanky na Dyji 1945.


 


https://www.tankynadyji1945.cz/


    


První díl zahrnuje boje mezi řekami Hronem a Moravou od února do počátku dubna 1945. Připravovaný druhý díl nese podtitul Od Moravy k Dyji a popisuje boje v dubnu 1945 a závěrečný třetí díl pak Od Dyje k Vltavě a týká se května 1945. Pánové se tématu věnují už léta a na výsledku je to vidět.

382) 24.01.2021-17:36  -  Jarda    Nové knihy

co říkáte na knihu od Stano Bursy  13.Letka ?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1656683861.7218 forum