Plastic Planet malý 2 Fit test Special Hobby malý Eduard malý2
Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Eduard velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 13019 / today visits: 13019

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
204) 01.07.2022-14:45  -  jirka dominec    Něco ze skoro dřevních dob kitařiny

Krásnej tříbarevnej. Takový se dneska už nedělají.

203) 01.07.2022-13:58  -  Libor Malý    Něco z dřevních dob kitařiny

Rok 1974 znamenal pro Matchbox vydání P-38 Lightning. Kit jsem schrastil o několik let později a rozhodl se ho posléze zbavit na burze v Kotcích. Byl jsem tam sám, což bylo podezřelé, kolem nikde nikdo. Teda až na příslušníka SNB, který si to namířil ke mně, kit jsem měl totiž vystavený na pultíku jednoho stánku. "Co tady děláte", otázal se příslušník. "Jsem tady na burze", opáčil jsem. "Co to je burza?" následoval další všetečný dotaz. "To je takové VÝMĚNNÉ setkání modelářů", osvítil mě k takové odpovědi v té chvíli duch svatý.  "Výměnné říkáte?! A víte, že se tady i prodává?" "Nevím, ale já to ani nemám zapotřebí, vždyť tady mám jen tento jediný model". Poté jsem byl propuštěn i s modelem. Ten níže nafocený je ale jiný než můj z Kotců.


 
202) 30.06.2022-22:20  -  Jarda Galler    Něco z dřevních dob kitařiny

Spíše jako zkouška vkládání příspěvků sem vkládám taky jednu "specialitu". Je to shortrun patrně ještě z pískových forem...moje balení obsahuje i vacu kabinu, ale obtisky nikoliv. Rozbalovat tu hrůzu nebudu, protože ten bílej "plast" stejně nejde nafotit.


   


 

201) 23.06.2022-11:27  -  jirka dominec    Něco z dřevních dob kitařiny

No, je hezký, že na mě myslíš, ale já bych chtěl Baade.

200) 23.06.2022-08:19  -  Libor Malý    Něco z dřevních dob kitařiny

Jirka tady před časem volal po kovozávodském L-29. Už jsem sem kdysi jednoho dával, bylo to vydání v pytlíku. Teď se mi do ruky dostala taky krabička, takže má ho mít!


 199) 21.06.2022-07:41  -  Libor Malý    Něco ze skoro dřevních dob kitařiny

Revell vydal tohoto fokewulfa v roce 1963 ve Velké Británii, přičemž forma a první vydání jsou z roku 1962.


 


198) 22.05.2022-10:06  -  Libor Malý    Něco z dřevních dob kitařiny

FROGův Bearcat je z roku 1975.


 
197) 20.05.2022-10:21  -  Libor Malý    Něco z dřevních dob kitařiny

Pokračovat budu, ale FROGama. Jejich He-219 bylo poprvé vydané v roce 1966, toto je přebal z roku 1973. Díly jsou ve značném stadiu "rozsypu". Nevím, jestli tomu tak bylo již z výroby, ale některé jiné FROGy co mám, či jsem měl, měly díly podobně rozsypané. Obtisky jsem nefotil, mají odstřiženou svastiku a ještě něco a tak to vypadá, že kit byl zakoupen v německé obchodní síti.


 


196) 20.05.2022-09:27  -  jirka dominec    Něco z dřevních dob kitařiny

Jestli budeš pokračovat, tak příště máme L-29 od Kovozávodů.

195) 20.05.2022-08:11  -  Libor Malý    Něco z dřevních dob kitařiny

Ode dneška si trochu zabrouzdáme v prostředí, které milují žáby. I když v případě značky FROG nešlo o tohoto vodního živočicha, ale o zkratku rčení "Flies Right of the Ground".


Martin 167 Maryland je kit, ze kterého jsem byl doslova unešen. Fascinovala mě kresba na krabičce, hořící motor, vrtule do praporu, hřbetní střelec opětující palbu... Stavebnici mi daroval táta, kterému kit přivezl kamarád ze Západního Německa. Tátův kamarád tvrdí, že to bylo v roce 1977, já si ale vybavuji, že jsem krabičku vzal do školy ukázat spolužákovi, se kterým jsem v té době chodil na základku, takže to muselo být o 2-3 roky dřív. FROG Marylanda vydal v roce 1973.


  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1656682289.7682 forum