Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 14392 / today visits: 14392

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
58) 19.11.2003  -  Klouček Pavel    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Já bych pane Studený taky moc prosil o fotečku. Mail je v hlavičce. Jinak slovy klasika "děkuji náčelníku že ses mě zastal" a potvrdil mé info o dvou různých strojích.
57) 19.11.2003  -  Petr K    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Mail v hlavičce. Předem díky.
56) 19.11.2003  -  Josef Studený    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Petr K: Je, i když je dost mizerná. Ale musí být adresa.
55) 19.11.2003  -  Petr K    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Josef Studený : Zajímavé informace, díky. Dotaz : Je možno zaslat scan zmiňované fotografie?
54) 18.11.2003  -  Josef Studený    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Pánové!
Všechno asi nevyřešíme, ale něco málo snad ano. Zapátral jsem dnes v TM Brno v poznámkách Ing. Krumbacha a našel následující informace vztahující se k tématu:
Ve výpisech z roku 1934 - objednávka MNO
Objednávka čj.27.239-V/3.odd 1934, ze dne 25.8.1934
fmě.A.T.Klement, Fochova 22, čp.396, PRAHA XII
1 kompletní létadlo rotorové systém autogiro de la Cierva modelu C 30 s motorem Genet Major o 135 ks za 160.625,- Kč.
dále poznámku, že stroj přelétl z Anglie mjr. Benesch /VTLÚ/ - bohužel, bez uvedení data
dále v civilním rejstříku
pro OK-IEA vydán letový certifikát 10.1.1935, majitel MNO, uživatel MNO Letňany
/pro srovnání Baťův OK-ATS dostal letový certifikát 2.10.1934/, výrobní číslo vojenské mašiny však uvedeno v rejstříku není
havárii na letišti Letňany, která se stala 6.6.1935 má "na svědomí" škpt.Karel Brázda, ze snímku na spodní stranu převráceného stroje, bych usoudil na stříbrný spodek ocasních ploch. Toť, bohužel, vše.
53) 18.11.2003  -  Petr Lukeš    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
to Pavel Klouček: nevím jestli mi maily odcházejí ven (opačně ano), takže mi napište jak to vypadá.
52) 18.11.2003  -  Petr Lukeš    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Pavel Klouček: Ano, zkusil jsem to znovu.
51) 18.11.2003  -  Pavel Klouček    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Obávám se že mi žádný obrázek nedorazil. Mohu poprosit o druhý pokus? Mail je pro jistotu znovu v hlavičce.
50) 18.11.2003  -  Petr Lukeš    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Pavel Klouček: Ten dokument v pdf jsem na internetu viděl, ale tu informaci mám i z jiných míst. Kdysi se mi o tom zmiňoval kolega, který psal nějaké věci okolo Bati a dělá historii našeho letectva (St. Dudek). Stejná informace o zkouškách Baťa- Ciervy vojáky na letišti Borek s fotografií je v L+K 1976, kde vycházel seriál pana Krumbacha o čs. letectvu postavený na studiu archivních pramenů. Soudruzi seriál bohužel vydali ve zkrácené formě a v časopisech se ani odkazy na archivní prameny neuvádějí.
V každém případě můžeme pátrat dál. Stopy jsou. Ten čokoládový obrázek zelené Baťovské Ciervy jsem Vám před chvílí poslal.
49) 18.11.2003  -  Pavel Klouček    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Petr Lukeš - pokud informace o tom, že S8 byl Baťův stroj čerpáte z pdf dokumentu o letadlech zkoušených ve VTLÚ a VZLÚ, tak ten jsem četl též, ale moc tomu nevěřím. Je tu hned několik důvodů - jednak pokud by si to takhle přehazovali, tak pak by ty fleky po přetřených označeních měly být vidět určitě, pak také Baťův stroj má u zadních zvedacích madel zcela jinou popisku než S8 (že by předělávali popisky na české kvůli chvílí zkoušení moc nepředpokládám, jedině při nějaké opravě po havárii a u S8 je jednořádková na fotu se starým i novým rotorem a u Bati vždy dvouřádková). Tohle by musely objasnit dokumenty z archivu, kde by to výrobní číslo testovaného stroje mělo být uvedeno.
1  2  3  4  5  6  7  8  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1713584603.2083 forum