Válka Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Plastic Planet velkýdenní zobrazení: 17439 / today visits: 17439

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
28) 12.11.2003  -  Michal Dub    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To PK: Poslal jsem Vám e-mail s jednou fotkou z netu, možná ji již máte, a tam se mi ta barva nejeví jako tmavě modrá. Já vím, že po x letech bádat nad pravým odstínem je trošku "out", ale mně to stejně nedá. A jak prohlásil můj kolega, povšimněte si lemování výsostných znaků, je červené a to se snad dávalo na světlý podklad či se mýlím?
27) 12.11.2003  -  Tom Binter    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Ó drahý Holmesi,jak jste chytrý a důvtipný.s1
26) 12.11.2003  -  Pavel Klouček    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Došli jsme k ní prostou dedukcí - v návodu k modelu tvrdí že byla v armádní khaki. To by znamenalo že byla po koupi z Anglie přetírána, ale v tom případě by asi zmizel ten světlý pruh na trupu. Zároveň se na tom typu fotografického materiálu, na kterém je nafocena, jeví armádní khaki tmavší než modrá výseč znaku a Cierva je světlejší. Z toho lze odvodit, že zůstala v původních továrních barvách z dob působení v Anglii. Zatím vím, že se vyráběly v barvách stříbrná, modrá, červená. Červená by se na fotkách jevila jako černá, tudíž červená není. Zbývá tedy logicky modrá, a to o něco světlejší než znaková. Z fotek je taky patrné, že pruh na trupu jest tmavší než bílé označení S8. Modro-stříbrná kombinace byla běžně používána (viz barevné bokorysy v mnoha publikacích a i ten na již zmíněné krabce od cigaret)a proto jsem pruh zvolil jako stříbrný. Toť vše drahý Watsone
25) 11.11.2003  -  Michal Dub    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Já je viděl obě, moc hezký, ale ta modrá barva je moc zajímavá. Jak jste k ní došli?
24) 11.11.2003  -  Pavel Kautzký    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Tak to jsem prošvihl, škoda. Většinu času jsem proburzoval na balkoně a musel jsem hned po obědě odjet, tak jsem se na plac moc nedostal...s29s31s4
23) 11.11.2003  -  Pavel Klouček    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Tu moji malou jste mohl vidět v Nymburce naživo též. Modrou jsem volil dle barevné kresby prototypu z jakési dobové krabičky cigaret.
22) 11.11.2003  -  Pavel Kautzký    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Tak jsem tu Ciervu ve čtvrtce dokončil a byla k vidění v Nymburce a v Náchodě, ale fotku zatím nemám. Včera jsem viděl v Modeláři totéž od Pavla Kloučka v 1/72. Moc pěkné. Kupodivu to máme ve stejné modré barvě (včetně odstínu).
21) 16.09.2003  -  š.stránský    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Zbynek Cerveny - když Pán Bůh dá tak proč ji neudělat,pokud se to bude prodávát tak jako ta "dvaasedmdesátka" tak budu jenom rád!s42
20) 16.09.2003  -  Zbynek Cerveny    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
Jeden zakaznik (prave dodelavajici HC-102 v 1/72) se hlasi a podporuje napad udelati HC-2 ve ctvrtce :-).
19) 16.09.2003  -  š.stránský    Avro Rota/ Cierva C.30 v českých barvách
To Helmut - já určitě né,ale Legato to chtělo dělat,já budu spíš udělám HC-2 ve "čtvrtce"-výhledově!!!!
1  2  3  4  5  6  7  8  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1713589200.8501 forum