Special Hobby malý Eduard malý2 Plastic Planet malý Plastic Planet malý 2
Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Eduard velkýdenní zobrazení: 942 / today visits: 942

Hledané slovo     hledané jméno autora     hledej v      
v diskusním foru je momentálně / there are currently 6742 témat a / topics and 699089 reakcí / replies in the forum
Téma
Topic
Autor
User's name
Reakce
Replies
Aktualizováno
Latest post
2941) 38561   Action Adventure Videos of dioramas. lalo133 0 24.12.2014 v 17:58 
2942) 38559    vánoce martin 1 24.12.2014 v 13:01 
2943) 38534   Soutez Prazsky Magistr - pozvanka Jakub Cikhart 17 23.12.2014 v 19:59 
2944) 38530   E-Shop AVAX Models Martin 30 23.12.2014 v 13:38 
2945) 38557   Nepoctivý predajca Sanxo 15 21.12.2014 v 19:39 
2946) 38556    sníh a zimní krajina Ferda 3 0 21.12.2014 v 00:52 
2947) 38555   Prodej Kittů 1:72 aj. Michelle 3 20.12.2014 v 21:57 
2948) 38517   Dováží k nám někdo S - model? Petr 6 20.12.2014 v 16:52 
2949) 38553   Soviet SS-1D SCUD-C Pavlík 3 19.12.2014 v 15:38 
2950) 38551   Italery acrylic set Jan Hrabánek 4 19.12.2014 v 08:08 
2951) 38552   Chtělo by to novýho F6F Hellcat 1/32, Ehrenberger 1 18.12.2014 v 13:15 
2952) 20287   www adresa na WWP Michal 5 18.12.2014 v 12:13 
2953) 38550   Platby přes Contact tackett 0 18.12.2014 v 08:42 
2954) 4840   Něco hodně zajímavého - čtěte,bděte-a lepte! Humpolácký kozodoj 12 18.12.2014 v 00:24 
2955) 38546   Prodám nepostavené modely 1:72 aj. Michelle 2 16.12.2014 v 22:08 
2956) 38545   Čištění pistole po barvách Gunze C? sts 13 16.12.2014 v 14:55 
2957) 38524   Prodám Italeri ELCO 80 PT 596 1/35 + laminátový trup Pegas77 21 16.12.2014 v 10:53 
2958) 38543   model Su-27 1:1 miking 8 15.12.2014 v 11:50 
2959) 38537   Zmenšení modelu v měřítku... Mirek 49 15.12.2014 v 10:42 
2960) 4289   me-262 Karel Donát 10 15.12.2014 v 07:00 
2961) 38544   č. zásilky radek dvořák 1 15.12.2014 v 00:50 
2962) 38541   CFT pro F-16 1/72 Ivo 0 12.12.2014 v 15:51 
2963) 38066   Modelář 2014 JIMAT 5 12.12.2014 v 15:31 
2964) 38531   L-159 Planet models tomcat 9 12.12.2014 v 11:13 
2965) 22293   Laserové zbraně nasazeny LeClerc 5 11.12.2014 v 21:59 
2966) 38540   Na Bělehrad! Karel K. 2 11.12.2014 v 19:51 
2967) 38318   DB-3F/ IL-4 1:48 Xuntong model Petr Kachlík 13 10.12.2014 v 12:19 
2968) 38538   modelářská soutěž v Putte tuto neděli Marder III 0 10.12.2014 v 11:39 
2969) 7172   Tasca Models Pavel Tylich 66 09.12.2014 v 14:05 
2970) 25003   RIAT 2007 Lochy 1 08.12.2014 v 22:21 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
Zadej nové téma / Start a new topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
0.2998411655426 forum