Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Special Hobby velký   Plastic Planet velkýdenní zobrazení: 175461 / today visits: 175461

Hledané slovo     hledané jméno autora     hledej v      
v diskusním foru je momentálně / there are currently 6964 témat a / topics and 702504 reakcí / replies in the forum
Téma
Topic
Autor
User's name
Reakce
Replies
Aktualizováno
Latest post
871) 40791   Roden 1:72 Type B Bus LGOC - pohled do krabičky KING TIGER 1 17.04.2020 v 11:04 
872) 40648   Novopacký šutrák 2020 Petr Kosina 1 16.04.2020 v 11:51 
873) 38147   AN 225 Mrija Čurila Plenkovič 16 16.04.2020 v 07:37 
874) 40788   ICM 1:72 U-2/Po2VS-pohled do krabičky KING TIGER 1 14.04.2020 v 16:59 
875) 40787   Kabina ( kompletní překryt ) Dauntless Milan Pospíšil 2 13.04.2020 v 08:24 
876) 39028 0  MDD F-4J Phantom II ACADEMY 1:72 fit test Libor Malý 12 12.04.2020 v 12:44 
877) 40786   MiniArt 1:35 British Military Lorry B-Type-pohled do krabičky KING TIGER 1 12.04.2020 v 08:51 
878) 40785   Velikonoční sleva Plastic Planet až 25% PlasticPlanet 0 10.04.2020 v 22:34 
879) 40784   Rolls Royce, Armored Car Milan Pospíšil 6 10.04.2020 v 09:23 
880) 40776   Novinky na sklade gongo 10 09.04.2020 v 11:18 
881) 40783   MiniArt 1:35 Afghan Civilians-pohled do krabičky KING TIGER 0 08.04.2020 v 16:26 
882) 40782   ICM 1:35 Wermacht Radio Trucks-pohled do krabičky KING TIGER 1 06.04.2020 v 17:05 
883) 20913   zajímavé stránky Jarda Tkadlec 68 05.04.2020 v 18:29 
884) 40781   Doba přeje čtení - sleva na časopisy Plastic Planet 25% PlasticPlanet 0 05.04.2020 v 09:16 
885) 40779   MiniArt 1:35 M3/M4 Roadwheels set KING TIGER 0 03.04.2020 v 19:24 
886) 40688   Modelářská soutěž: Vašek 2020 ( Čáslav ) Milan Pospíšil 1 02.04.2020 v 19:37 
887) 40778   ICM 1:35 T-34 "Tyagash" Model 1944-pohled do krabičky KING TIGER 1 02.04.2020 v 16:32 
888) 40772 0  P-51C Mustang snap tite aneb taková sranda Libor Malý 1 01.04.2020 v 22:14 
889) 40777   ICM 1:35 Standard B "Liberty" with WWI US Drives-pohled do... KING TIGER 1 01.04.2020 v 21:11 
890) 40775   1m ETNZ Dan 2 01.04.2020 v 10:59 
891) 40774   MiniArt 1:35 LGOC B-Type London-pohled do krabičky KING TIGER 1 31.03.2020 v 12:16 
892) 40773   MiniArt 1:35 Scaffoldings-pohled do krabičky KING TIGER 0 30.03.2020 v 15:45 
893) 39579   Letecké dny 2017 Ladik_2 198 29.03.2020 v 21:49 
894) 40770   Mosquito v Plzni?? Spit 5 29.03.2020 v 12:00 
895) 40771   Novinky na sklade gongo 1 29.03.2020 v 10:45 
896) 40769   DP Casper Šediváci pepík 2 26.03.2020 v 19:08 
897) 40768   K-99 Ladislav Weigend 3 25.03.2020 v 00:04 
898) 40759   Novinky na sklade gongo 3 24.03.2020 v 14:02 
899) 40767   Pomoc dekály F117 1/48 Ladik_2 0 24.03.2020 v 07:51 
900) 40766   MiniArt 1:35 Tool Set-pohled do krabičky KING TIGER 0 23.03.2020 v 11:13 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
Zadej nové téma / Start a new topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
0.26030707359314 forum