Válka do 31.12.20 Plastic Planet do 31.12.2020 malý Special Hobby malý
IPMS NYMBURK forum
forum
Hlavní stránka IPMS Nymburk  |  Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů IPMS NYMBURK  |  Fit test / Stavba.  |  Nový editor  |  Nápověda
IPMS Nymburk home page  |  Topics  |  Start new topic  |  IPMS NYMBURK members model gallery  |  Kit fit test / kit build.                  
 
Plastic Planet velký  

Special Hobby velký  

denní zobrazení: 11128 / today visits: 11128

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
324) 11.02.2020-18:47  -  El Thud     Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Sorry, ale vykládáte nesmysly. Použil bych ostřejší výraz, ale budu slušný.


Mě sponzoruje a školí  Soros ? No to by si nasadil pěknou blechu do kožichu. Ten je spojovaný s liberály. A já jsem konzervativec.


 


 

323) 11.02.2020-18:22  -  corsair    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

tož strýci Artuši Smajlik modelarSmajlik modelarSmajlik modelar

322) 11.02.2020-17:11  -  strýc Artuš    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

thude, germanismy se v našem jazyce vyskytují anžto němci a češi žili na našem území po staletí vedle sebe. Rusismy používali někteří mladí svazáci, aby bylo vidět jak jsou pokrokoví. Anglicismy zahnojují čestinu taková hovada jako jsi ty a tobě podobní, protože nevědí, protože jsou školeni, dle přání páně Sorose, k potlačení národnípovědomí a hrdosti lidu, kterému potom bude jedno, že zanikne národní stát.

321) 10.02.2020-12:30  -  kragh    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Jo, on mi to Mr. Thud vysvětlil. Rozhořčil jsem se nad przněním svého mateřského jazyka obecně. Cizí výrazy mají smysl tam, kde není k mání nějaký jednoslovný nebo dobře zapamatovatelný český ekvivalent. Jinak to jen dělá dojem přiblblé hry zakomplexovaných jedinců na "světovost"...

320) 09.02.2020-21:57  -  jirka dominec    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Ono to kutování kostů (taky jsem nad tím chvilku dumal) bylo v uvozovkách. Tak na pianistu nestřílejte. Hezky česky se jedná o snižování nákladů.

319) 09.02.2020-20:09  -  kragh    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Mr. Thud, jsem si vědom, že čeština stejně jako jiné jazyky je živá a vyvíjí se. Ale proč je nutno cpát jakési nestvůrné angli-, germani- i jiné ismy tam, kde existuje jednoduchý a srozumitelný název český. Omlouvám se, ale asi jsem zkostnetělý a málo světový stařec...


 
318) 09.02.2020-19:45  -  Štefan Prochazka    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Stačí, když zůstaneš jen u sluzšné češtiny a nezatahuj do ní nějaké - ismy.


Tebo použitý výraz jsem četl a slyšel dnes prvně a to nežiji v chýši na Bohem zapomenuté odlehlé samotě bez přístupu vnějšího světa...


ŠP

317) 09.02.2020-18:43  -  El Thud    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Pokud mne naštvou, tak zde budu psáti vrcholně spisovnou češtinou, jako když jsem byl ještě mladým jinochem a věřil, že na krasomluvu i srdce ba i tělo nějaké panny sličné sobě získám. Žel, sličných děv jest stále v naší vlasti milené dosti, ale poctivost svou už dávno sobě nestřeží, nemluvě o tom, že já jsem již dnes mládenec více než letitý, na penězích chudý a proto si na žínky mládím překypující chutě musím nechati zajíti. Nicméně, k výhradám vašim: "kutování kostů" jest terminus technicus, který se dnes používá zcela běžně, neb jazyk náš mateřský jest jazykem živým a tedy se průběžně v čase obměňujícím, tu do něj přibyly v minulosti germanismy, tu rusismy nu a nyní jest čas anglikanismů. Také prosím béřte v úvahu můj specifický smysl pro humor a satiru, takže ono "kutování kostů" bylo svým způsobem myšleno - ejhle - s nadsázkou škodolibou, jenž se i cizím slovem - ironii - zove. Pokud to mám dohnati až do vrcholně legračních výšin, nebyl terminus technicus "kutování kostů" v příspěvku mém zcela mimo thématicky, neboť příspěvek onen o velkolétadle amerikánském, s mnoha strojními puškami na palubě pojednáváti ráčil. Pokud bych tedy psal o létajícím aparátu dejme tomu vyrobeném v Čechách, byl by takový výraz ne zcela vhoden, ale míním-li stoj cizozemský, z prostředí kde se mluví jazykem anglickým, není takový výraz zvláštním prohřeškem proti bontonu. Jak se může P.T. obecenstvo zdež na místě přesvědčiti, není pro mne vskutku žádnou nesnází psáti archaickou knižní češtinou, ze které by takový Prof. Guth Jarkovský měl radost ! Nikomu však nedoporučuji se říditi radami, v jednání se ženami, které zvěčnělý pan profesor ve své knize o chování společenském popisuje. Dnešní mladé dámy opravdu nečekají s prvním políbením půl roku od začátku vztahu milostného, natož až po představení rodičům a i na tělesné laškování spěchají rychleji, nežli jejich prababičky. Tam to totiž bylo společensky povoleno, až po zásnubách, ne li oddavkách, jak jest patrno z filmů historických. Ale také již není dnes obvyklé, aby dítka rodičům a příbuzným vůbec vykala. Leč - roztomile to působiti dnes na čtenáře může.

316) 09.02.2020-18:13  -  kragh    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

Mr. Thud, ten Váš "moderní kancelářský slang" ve mne vzbuzuje vážné obavy o budoucnost mého mateřského jazyka. Asi to bude chtít druhé "české národní obrození". Omlouvám se za použití slova "národní" coby odvozeniny slova "národ", které je v některých (bohužel vlivných) kruzích považováno za sprosté...315) 09.02.2020-17:54  -  El Thud    Thud a historicko-politické informace. Ať se nezanáší jiná témata

To je pravda, tak to chodí, však to naznačuji už v prvním příspěvku. Ale vždy by bylo dobré, aby byl odborníkem právě sám ministr, aby mu nikdo nemohl věšet bulíky na nos. Ovšem je to pouze teorie.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra IPMS NYMBURK
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje administrátor. Administrátor si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby či administrátora je možno podávat výhradně e-mailem na ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Propagace výdělečných obchodních činností je komerčním subjektům zabývajícím se výrobou či distribucí výrobků pro plastikové modeláře, které nemají vyvěšený reklamní banner, povolena pouze uvedením obecné informace případně vložením odkazu na jejich hlavní webovou stránku. Příspěvky obsahující seznamy zboží, nebo odkazy na ně, budou považovány za neplacenou reklamu a budou odstraněny.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Informace o poskytování reklamy na diskusním fóru lze vyžádat e-mailem na adrese ipmsnymburk@ipmsnymburk.com.
 • Provozovatel serveru nemůže ovlivnit obsah příspěvků. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat, v krajním případě zamezit přístup.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

IPMS NYMBURK, z.s. IČ 228731711582636238.0616 forum

Reklama: Hračky